Doi profesori francezi – Doctor Honoris Causa la Universitatea Petroșani

IMG_7899

Doi profesori universitari din Franța au primit titlul de Doctor Honoris Causa ai Universității Petroșani. Pentru faptul că aceștia au avut un rol semnificativ în promovarea instituției de învățământ superior din Valea Jiului, peste hotare cei doi profesori universitari sunt, începând de ieri, membri ai comunității academice de la Petroșani.

“Domnul Jean-Luc Habermacher este o personalitate remarcabilă a vieții economice, academice, științifice șI asociative din Franța. Din punct de vedere al încadrării manageriale, este șef de uzină șI Plant Manager al Sitului Industrial General Electric Power Conversion din Belfort șI Risk Manager al Companiei pentru Europa de Sud, Africa șI Orientul Mijlociu. Răspunde de cercetare șI dezvoltare, inginerie șI management de proiecte internaționale ocupând 280 de persoane, inclusive peste 200 de ingineri șI doctor-ingineri. Asociația Vallee de l’Energie este cel mai mare cluster economic din Europa, reunind peste 200 de întrerprinderi din industria de energie, cu peste 50.000 de angajați și o cifră de afaceri de 4-5 miliarde de euro”, a spus rectorul Universității Petroșani, prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai.

În plus, profesorul universitar Jean-Luc Habermacher este implicat în organismele șI forumurile de management ale instituțiilor de învățământ superior din regiune.

“Continuă să depună o vie activitate de promovare șI sprijinire a Universității din Petroșani în lumea academică șI economică din Franța șI din Europa. Astfel, a inițiat șI sprijinit participarea Universității noastre ca observator la Asociația Vallee de l’Energie. A contribuit la desemnarea universității noastre ca lider național al inițiativei Valea Jiului – Valea Energiei. A facilitat numeroase schimburi de studenți, specialiști și cadre didactice de la Universitatea din Petroșani și Universitățile pe care le coordonează. Nu în ultimul rând, a asigurat primirea și plasarea, derularea stagiilor pentru numeroase grupuri de studenți și cadre didactice în primul rând în cadrul mobilităților ERASMUS+”, a mai spus sursa citată.

Cel de-al doilea profesor care a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Petroșani este Jean Jaques Wagner.

“Această colaborare are în vedere, etapizat, realizarea unei filiale ESTA la Universitatea din Petroșani. Cu ocazia numeroaselor deplasări la universitățI din întreaga lume (Africa, China, Vietnam) a fost un ambassador activ al Universității din Petroșani, realizând numeroase contacte pentru a recruta studenți din aceste regiuni ale lumii. Motivul principal pentru care biroul ERASMUS+ al Universității din Petroșani propune acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa, domnului professor Jean Jaques Wagner este implicarea deosebită a domniei sale în activitatea de internaționalizare a universității noastre, spirijinul dezinteresat șI semnificativ pentru extinderea activităților de mobilitate – studențI șI personal didactic șI nedidactic, exinderea șI consolidarea parteneriatelor cu mediul academic șI industrial din teritoriul Belfort, regiunea Franche Comptee șI Franța, în general. Conexiunile pe care domnia sa le-a realizat în cei câțiva ani care au trecut de la primul contact au facilitate în mod hotărâtor derularea unor mobilitățI studențești șI ale personalului cu impact deosebit atât asupra realizării principiilor politice ERASMUS+, a creșterii nivelului rezultatelor mobilităților, a realizării misiunii universității noastre șI nu în ultimul rand creșterii vizibilității a Universității din Petroșani, a promovării valorilor sale în domeniul formării, al cercetării științifice”, a spus prof. univ. dr. ing. Iosif Andras.

Monika BACIU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.