Proiect în impas

Proiect în impas. Administrația locală de la Lupeni nu găsește un constructor pentru a implementa un contract în valoare de peste 12 milioane de lei. În luna mai, municipalitatea de la Lupeni a scos la licitație proiectul execuție lucrări de construcții și instalații pentru obiectivul „Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni-Reabilitare și echipare școală și reabilitare căi de acces la școală în zona dintre străzile Bisericii și Pădurarilor”. 12.078.273 de lei este valoarea contractului. La începutul acestei săptămâni procedura a fost anulată.

”Aceasta procedura a fost anulata automat deoarece la data limita de depunere oferta nu au existat ofertanti care au depus ofertă”, arată motivul anulării.

Proiectul are două componente.

”Situația propusă COMPONENTA A Școala nr. 1 – clădire existentă propusă spre reabilitare; desfacerea corpului de clădire cu regim de înălțime parter și funcțiunea de sală de sport; desfacerea tavanelor false existente; refuncționalizări ale spațiilor existente; accesibilizarea pentru persoane cu dizabilități locomotorii, realizarea rampelor de acces în clădire, grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, achiziționarea unui elevator mobil pentru transportul pe scări a persoanelor cu dizabilitățI; modernizarea grupurilor sanitare existente și înlocuirea compartimentărilor sanitare cu panouri din HPL; termoizolarea pereților exteriori, reabilitarea termică a fațadei opace prin izolarea termică în structură compact; soclul clădirii se va termoizola cu polistiren expandat; placa peste ultimul nivel se va termoizola cu vată minerală bazaltică; placa pe sol se va termoizola cu polistiren extrudat; înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie eficientă energetic, geam tripan și profil cu 6 camere; înlocuire uși exterioare cu uși de trafic intens; modernizare finisaje pardoseli; modernizare finisaje pereți; înlocuirea învelitorii, înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitorii, înlocuirea elementelor șarpantei care prezintă degradări; refacerea în totalitate a trotuarului de protecție din jurul clădirii Sala de sport; se propune construirea unei săli de sport cu regimul de înălțime parter + etaj, cu structură din stâlpi din beton armat și grinzi metalice”, arată documentul.

A doua component privește ”modernizarea străzilor/aleilor din cadrul obiectivului, iar printr-o amenajare în plan și spațiu judicioasă a acestora, utilizarea la maxim a spațiilor create (alei carosabile/ pietonale, zone verzi); lucrări de semnalizare rutieră; realizarea de dispozitive pentru preluarea și evacuarea apelor pluvial; realizarea unui sistem de iluminat ornamental pe aleea pietonală cuprinsă între strada Bisericii și strada Pădurarilor și pe trotuarul de pe strada Pădurarilor; se vor monta bănci și coșuri de gunoi”, mai notează documentul.

Investiția este finanțată prin Programul Operațional Regional.

Leave a Reply

Your email address will not be published.