Strategie pentru dezvoltarea ecoturismului

Strategie pentru dezvoltarea ecoturismului. Guvernul a aprobarat Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune și obiective – 2019-2029. Dezvoltarea durabilă în turism este o necesitate, iar legătura între turism şi mediu este mult mai puternică decât în cazul altor industrii. Colaborarea dintre autorităţi (care dispun de instrumente legislative, economice, sociale), agenţi economici (care iniţiază proiecte de amenajare şi servicii turistice), cei ce militează pentru protecţia mediului şi păstrarea moştenirii culturale, prestatori locali de servicii turistice, turoperatori şi agenţii de turism şi, nu în ultimul rând, turişti, ca beneficiari, este absolut necesară pentru dezvoltarea durabilă a turismului.

Simpla conservare și prezervare a naturii poate asigura durabilitatea unei zone protejate însă dezvoltarea ei se realizează printr-o schimbare de perspectivă asupra potențialului economic al acesteia. Acest potențial, cel mai simplu este generat prin turism dacă vorbim despre zone cu patrimoniu natural. În ultimul timp s-a manifestat tot mai pregnant tendinţa dezvoltării industriei turismului, prin întoarcerea sa către natură şi valorile culturale autentice.

“Ecoturismul reprezintă cea mai valoroasă formă de manifestare a turismului durabil. Această formă de turism are ca scop principal conservarea mediului şi pune accent pe educaţia turiştilor în ceea ce priveşte protejarea şi conservarea mediului. Mai mult, ecoturismul răspunde provocărilor de mediu implicând comunitatea locală în protejarea și conservarea naturii și biodiversității care, în schimb, furnizează acesteia sursa și stimulentele pentru dezvoltare economică și bunăstare. În plus, facilitează educarea comunității, angajamentul și participarea activă a acesteia, reușind astfel să contureze comunități responsabile și implicate”, arată documentul.

Obiectivul general este crearea condiţiilor de dezvoltare a ecoturismului la nivelul ariilor naturale protejate şi în zonele din vecinătatea acestora, prin dezvoltarea unei rețele de destinații ecoturistice recunoscute și prin realizarea de produse ecoturistice competitive pe plan naţional şi internaţional.

“Ariile naturale protejate deţin atuuri importante pentru dezvoltarea activităţilor recreative, activităţi care pot aduce avantaje importante, atât celor care le administrează, cât şi comunităţilor locale. Deşi este destul de greu de măsurat, iar de cele mai multe ori rezultatele sunt greu de observat pe termen scurt, turismul este unul dintre puţinele sectoare economice prin care se poate realiza dezvoltarea durabilă a acestor zone”, mai notează documentul.

La nivelul județului Hunedoara o singură pensiune este clasificată ca fiind destinație ecoturistică. Aceasta se află în comuna Sălaşu de Sus, sat Nucşoara, Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului.

Leave a Reply

Your email address will not be published.