Analize medicale pentru circa 800 de cetățeni din Lupeni

Analize medicale pentru circa 800 de cetățeni din Lupeni. 800 de cetățeni din municipiul Lupeni vor fi supuși unor investigații medicale. Municipiul Lupeni intenționează să atribuie un contract de achiziție publică al cărui obiect îl constituie furnizarea unui pachet de servicii de asistență medicală (recoltare și interpretarea de analize medicale). Proiectul este destinat persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, inclusiv etnicii romi. Serviciile vor fi prestate de o echipa mobilă ce va fi compusă din 2 persoane, respectiv un medic și un asistent medical generalist, pentru un număr de 800 persoane marginalizate, incluse în program.

De asemenea, rolul echipei va fi de a monitoriza persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, inclusiv etnici romi, creșterea numărului de persoane din comunitățile cu populație aparținând minorității rome înscrise la medicul de familie, creșterea numărului de beneficiari de servicii și programe privind sănătatea reproducerii/planificarea familială.

Prin serviciile medicale se solicită să se efectueze următoarele analize medicale pacienților indicați de către autoritatea contractantă. Contractul are o valoare de 333.529 lei fără TVA.

Leave a Reply

Your email address will not be published.