Aproape 600 de elevi din Petroșani primesc burse

Aproape 600 de elevi din Petroșani primesc burse. Consiliul Local al municipiului Petroșani a aprobat proiectul prin care se stabilește numărul și cuantumul burselor destinate elevilor. 561 de elevi de la unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Petroșani vor beneficia de burse în anul școlar 2019-2020. În acest sens, Consiliul local Petroșani a aprobat solicitările făcute de conducerea tuturor unităților școlare, transmise administrației locale.

Valoarea totală a burselor școlare care vor acordate în primul semestru al anului școlar 2019-2020 este de 32.350 de lei, banii fiind alocați de la bugetul local al municipiului Petroșani.
În semestrul I al noului an școlar, 7 elevi din Petroșani (6 liceeni și 1 elev din ciclul gimnazial) vor beneficia de burse de performanță pentru rezultatele foarte bune la învățătură. Valoarea unei astfel de burse a fost stabilită la 80 lei/elev/lună. De asemenea, alți 191 de elevi (102 de la ciclul liceal și 89 de la ciclul gimnazial) vor beneficia de burse de merit, pentru rezultatele bune la învățătură. Valoarea unei astfel de burse este de 70 lei/elev/lună.

Pentru 27 de elevi din Petroșani (din care 11 de la liceu și 16 de gimnaziu) vor fi acordate burse de studiu, în cuantum de 60 lei/elev/lună. Pentru elevii merituoși care provin din familii cu venituri modeste, Consiliul local Petroșani a aprobat acordarea unui număr de 336 de burse de ajutor social, în valoare de 50 lei/elev/lună. De acest tip de burse vor beneficia 64 de elevi de liceu și 272 de gimnaziu.

Bursele școlare aferente semestrului I al anului școlar 2019-2020 urmează să fie acordate celor în drept până la finalul anului, prin intermediul unităților școlare la care aceștia studiază.

Leave a Reply

Your email address will not be published.