Contractul de pază de la CEH, anulat de CNSC

Contractul de pază de la CEH, anulat de CNSC. Un contract al Complexului Energetic Hunedoara pentru paza obiectivelor societății a fost contestat la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor. Mai mult, firma din județul Gorj care a depus contestația a avut câștig de cauză. Între timp, hoții dau atacul absolut nestingheriți atât la unitățile miniere, cât și la Preparația Coroiești.

”Prin contestaţia (…), înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (…), înaintată de SC TMG GUARD SRL, cu sediul în Târgu Jiu (…), formulată împotriva raportului procedurii (…), emis de SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, cu sediul în Petroșani, str. Timișoarei nr. 2, județul Hunedoara, în calitate de entitate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de pază neînarmată a obiectivelor, bunurilor şi valorilor pentru Sucursala Exploatarea Minieră Lupeni – Preparație Coroești și Sucursala PRESTSERV Petroșani – Preparație Coroești”, s-a solicitat: anularea raportului procedurii nr. 13503/04.11.2020, precum şi a tuturor actelor și lucrărilor subsecvente emise de entitatea contractantă, în partea ce priveşte oferta desemnată câştigătoare aparţinând ofertantului SC AMBASADOR GROUP SECURITY SRL; reevaluarea propunerii financiare aparţinând SC AMBASADOR GROUP SRL, sub aspectul preţului aparent neobişnuit de scăzut în raport de ceea ce urmează a fi furnizat, precum şi sub aspectul tuturor elementelor de cost ce intră în formarea preţului ofertat; stabilirea unui nou clasament în procedura de atribuire şi emiterea documentelor de către entitatea contractantă, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile”, arată solicitarea fimei din Târgu Jiu.

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a dat câștig de cauză firmei din Gorj.

”În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, admite contestația formulată de SC TMG GUARD SRL, în contradictoriu cu SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA. Obligă autoritatea contractantă la anularea raportului procedurii de atribuire nr. AS 13503/1/04.11.2020 și a actelor subsecvente acestuia, și dispune reevaluarea ofertei depusă de SC AMBASADOR GROUP SECURITY SRL, conform considerentelor de mai sus”, arată decizia CNSC.

Valoarea contractului este cuprinsă între 353.760,96 și 701.722,56 de lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.