Lupeni: Contract de peste 15 milioane de lei

Administrația locală de la Lupeni a scos la licitație un contract de peste 15 milioane de lei pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații pentru obiectivul „Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni-Reabilitare și echipare școală și reabilitare căi de acces la școală în zona dintre străzile Bisericii și Pădurarilor”.
15.336.281 de lei este valoarea contractului de lucrări.
Proiectul are două componente.
”Situația propusă COMPONENTA A Școala nr. 1 – clădire existentă propusă spre reabilitare; desfacerea corpului de clădire cu regim de înălțime parter și funcțiunea de sală de sport; desfacerea tavanelor false existente; refuncționalizări ale spațiilor existente; accesibilizarea pentru persoane cu dizabilități locomotorii, realizarea rampelor de acces în clădire, grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, achiziționarea unui elevator mobil pentru transportul pe scări a persoanelor cu dizabilitățI; modernizarea grupurilor sanitare existente și înlocuirea compartimentărilor sanitare cu panouri din HPL; termoizolarea pereților exteriori, reabilitarea termică a fațadei opace prin izolarea termică în structură compact; soclul clădirii se va termoizola cu polistiren expandat; placa peste ultimul nivel se va termoizola cu vată minerală bazaltică; placa pe sol se va termoizola cu polistiren extrudat; înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie eficientă energetic, geam tripan și profil cu 6 camere; înlocuire uși exterioare cu uși de trafic intens; modernizare finisaje pardoseli; modernizare finisaje pereți; înlocuirea învelitorii, înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitorii, înlocuirea elementelor șarpantei care prezintă degradări; refacerea în totalitate a trotuarului de protecție din jurul clădirii Sala de sport; se propune construirea unei săli de sport cu regimul de înălțime parter + etaj, cu structură din stâlpi din beton armat și grinzi metalice”, arată documentul.
A doua component privește ”modernizarea străzilor/aleilor din cadrul obiectivului, iar printr-o amenajare în plan și spațiu judicioasă a acestora, utilizarea la maxim a spațiilor create (alei carosabile/ pietonale, zone verzi); lucrări de semnalizare rutieră; realizarea de dispozitive pentru preluarea și evacuarea apelor pluvial; realizarea unui sistem de iluminat ornamental pe aleea pietonală cuprinsă între strada Bisericii și strada Pădurarilor și pe trotuarul de pe strada Pădurarilor; se vor monta bănci și coșuri de gunoi”, mai notează documentul.
Investiția este finanțată prin Programul Operațional Regional.
Ofertele se depun până în data de 18 august.

Leave a Reply

Your email address will not be published.