Turism în loc de minerit

Turism în loc de minerit. Comisia Europeană recomandă României să acorde o atenție sporită zonelor industriale. Acestea pot deveni puncte focale care să ducă la relansarea economică. Aceste domenii de investiții prioritare derivă din analiza mai amplă a zonelor din România care se confruntă cu provocări socioeconomice grave generate de procesul de tranziție către o economie a Uniunii neutră din punct de vedere climatic până în 2050 și evaluate în cadrul raportului.

”Investițiile din cadrul Fondului pentru tranziție justă le completează pe cele finanțate în cadrul politicii de coeziune pentru care s-au formulat orientări în anexa D din Raportul de țară pentru România din 2019. În România, cărbunele este exploatat în principal în cele două subregiuni ale Văii Jiului și Rovinari/Turceni, situate în județele Hunedoara și Gorj. În cele două județe lucrează 90 % din întreaga forță de muncă minieră din România; numărul total de locuri de muncă ce depind direct de extracția de cărbune sau de producția de energie pe bază de cărbune se ridică la 18 600, iar alte 10 000 de locuri de muncă depind în mod indirect de cărbune. Hunedoara și Gorj reprezintă aproximativ 90 % din emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cauzate de centralele electrice pe bază de cărbune din România sau aproximativ 30 % din totalul emisiilor de GES din România care provin din industria minieră și cea prelucrătoare. Este probabil ca renunțarea la extracția și utilizarea de combustibili fosili să pună în pericol aceste locuri de muncă. În plus, ambele județe au o serie de instalații industriale cu emisii mari de dioxid de carbon care se adaugă la provocarea privind decarbonizarea, deoarece se preconizează că multe dintre aceste întreprinderi vor fi restructurate înainte de 2030, ceea ce ar putea avea, de asemenea, o influență negativă asupra ocupării forței de muncă. Pe baza acestei evaluări preliminare, pare să se justifice concentrarea intervenției din Fondul pentru o tranziție justă asupra acestor zone geografice”, arată documentul Comisiei Europene.

Pentru a face față provocărilor legate de tranziție, s-au identificat nevoile de investiții cu un rang ridicat de prioritate, menite să atenueze costurile socioeconomice ale tranziției. Acțiunile-cheie ale Fondului pentru o tranziție justă ar putea viza în special investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor, proiecte de restaurare a terenurilor și de reconversie; investiții în dezvoltarea de tehnologii și infrastructuri pentru o energie curată la prețuri accesibile, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiența energetică și energia din surse regenerabile; investiții productive în IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou-înființate, care conduc la diversificare și reconversie economică; investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță.

Leave a Reply

Your email address will not be published.