.Index Actualitate

26 de milioane pentru diponibilizaţi, nimic pentru reconversia profesională şi pensionari

pensAproape 26 de milioane pentru plăţie compensatorii de la SNÎMVJ şi câte ZERO lei pentru pensionari şi reconversia profesională.

Departamentul pentru Energie a publicat Proiectul  de HG – privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroșani, pentru anul 2015. Prin proiectul de act normativ se supun aprobării cheltuielile necesare închiderii celor trei unităţi miniere neviabile din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroșani, pentru anul 2015 potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și Deciziei Comisiei Europene. Ajutorul de stat aferent acestui an este de peste 140 de milioane de lei.

 

“Ajutorul de stat în sumă totală de 143.475 mii lei pentru anul 2015, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri”, se arată în nota de fundametare a proiectului de hotărâre.

 

Conform actului, ajutorul de stat se va acord şi pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă, se acordă ajutor de stat în sumă de 93.314 mii lei, destinat acoperirii pierderilor aferente producţiei curente, pentru acoperirea costurilor excepționale se acordă ajutorul de stat în sumă de 50.161 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepţionale, cu următoarea structură: plăţi compensatorii- 25.854 mii lei, facilităţi pentru pensionari – 0 mii lei, lucrări de închideri mine- 24.307 mii lei şi reconversie profesională 0 mii lei.

 

Ministerul Energiei Intreprinderilor Mici și Mijlocii si Mediului de Afaceri monitorizează nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât preţul cărbunelui livrat de unităţile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât preţurile cărbunelui de o calitate similară provenit din terţe state. Nerespectarea de către Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroşani a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitatea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii.

Aprobarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. Petroșani se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014. Având în vedere prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, în urma analizei situaţiei tehnico-economice a minelor din cadrul Companiei Naţionale a Huilei S.A. Petroşani, denumită în continuare, CNH S.A. Petroșani s-a stabilit că Exploatările miniere Petrila, Paroşeni şi Uricani vor fi închise în perioada 2011-2018.

Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, C.N.H. SA Petroşani a întocmit Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele trei exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul notificării transmise la Comisia Uniunii Europene.

La data de 22 februarie 2012 prin Decizia nr. C (2012) 1.020/final, Comisia Europeană a autorizat România să acorde din fondurile publice un ajutor de 1.169 milioane RON, aproximativ 270 de milioane de euro, în vederea închiderii minelor de cărbune necompetitive din trei unităţi deţinute de CNH S.A. Petroșani, pe perioada 2011-2018. Având în vedere obligaţiile asumate de Guvernul României cu instituţiile internaţionale, privind reducerea arieratelor CNH SA Petroşani, începând cu 01.11.2012 s-a înfiinţat Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului S.A. Petroşani.

Societatea nou constituită va gestiona ajutorul de stat acordat închiderii minelor de cărbune necompetitive conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.143/2012.

Scrisoarea Comisiei Europene din 14.12.2012 privind autorizarea SA 33033, precizează că începând cu 1 noiembrie 2012 noua companie (respectiv, Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroșani) este beneficiarul ajutorului de stat pentru închiderea minelor de cărbune necompetitive, care a făcut obiectul Deciziei Comisiei Europene nr.C (2012) 1020/2 din 22 februarie 2012.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.