.Index Actualitate

ApaServ estimează venituri de peste 30 de milioane

ApaServ estimează venituri de peste 30 de milioane. CJ Huendoara urmează a adopta proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a situațiilor financiare pe anul 2020 pentru S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani. Potrivit documentului, veniturile totale prognozate a fi obținute în anul2021 sunt în valoare de 30.712.000 lei. Veniturile din activitatea de bază în valoare de 27.123.000 lei, sunt fundamentate pe de-o parte în baza producției de apă potabilă și a serviciului de canalizare, și anume 3.293 mii mc apă potabilă și 3.441 mii mc apă uzată și meteorică.

Veniturile ApaServ Valea Jiului din alte activități sunt în valoare de 3.189.000 și reprezintă venituri din servicii prestate terților, respectiv efectuarea de branșamente, montări, verificări și sigilări de apometre, închirieri utilaje, etc 572.000 lei. Din producerea energiei electrice, ApaServ estimează că va obține în acest an undeva la 126.000 lei, iar veniturile din penalitățile pentru neachitarea la termen a facutirlor emise clienților sunt estimate la 251.000 lei. La acestea se mai adaăugă venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată – 90.000 lei, venituri reprezentând cota parte a alocațiilor din investiții corespunzătoare amortizării înregistrate – 1.450.000 lei, venituri din lucrări în regie proprie 700.000 lei.

Cheltuielile ApaServ Valea Jiului pentru acest an sunt estimate la 30.677.000 lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.