.Index Actualitate Administratie

COMUNICAT PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI

COMUNICAT PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI Având în vedere O.U.G. nr. 133/07.08.2020, privind unele măsuri pentru sprijinireacategoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichetesociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile,precum și unele măsuri de distribuire a acestora, pot beneficia tichete sociale pe suportelectronic, în valoare de 500 lei, următoarele categorii de copii:a)copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar;b)copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar;c)copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat gimnazial.Condiţii de eligibilitate:- să aibă domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Petroşani;- venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 până la 1.115 lei(pentru elevii din ciclul primar şi gimnazial), respectiv 284 lei (pentru preşcolari); – să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau şcoală;Acte doveditoare:

1. Acte privind componenţa familiei: CI/BI, certificate naştere copii, certificate decăsătorie, certificat de deces dacă este cazul, documente din care rezultă calitatea dereprezentant legal dacă este cazul, etc.

2.Acte privind veniturile realizate în luna iulie 2020: cupon pensie, cupon alocaţiede stat sau extras de cont, adeverinţă salariu, adeverinţă de şomaj, certificat de încadrare îngrad de handicap dacă este cazul, orice acte de venit solicitate în mod expres.

3. Adeverință de la școală sau grădinițăÎn urma evaluării cererilor depuse, Direcţia de Asistenţă Socială Petroşani va înaintaLista destinatarilor finali către Instituţia Prefectului-Judeţul Hunedoara până la data de15.09.2020 conform O.U.G. nr.133/2020.Cererile se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani, Birou Subvenţii.

Primar
Florin Tiberiu Iacob Ridzi

Leave a Reply

Your email address will not be published.