.Index Actualitate Politica

Cristina Prună interesată de stadiul programului de racordare la rețelele inteligente de distribuție a gazelor natural

Cristina Prună interesată de stadiul programului de racordare la rețelele inteligente de distribuție a gazelor natural. Desfășurarea Programului Național de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale în cadrul exercițiilor financiare 2014-2020 și 2021-2027 se află în atenția deputatului USR Cristina Prună care i-a adresat câteva întrebări Ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloș, în legătură cu acest program.

Mai mult decât atât deputatul USR dorește să afle câte aplicații au fost înregistrate iar în urma acestora câte gospodării vor beneficia de acest program.

”Stimate domnule Ministru, Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, instituit prin Ordonan ța de urgență nr. 128/2020 în data de 31.07.2020, prevede înființarea și extinderea de rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale, precum și transformarea re țelelor existente în rețele inteligente. În momentul actual, programul finanțat cu 235 milioane euro prin intermediul POIM 2014-2020, axa prioritară 8.2, se află în perioada de apel pentru proiectele ale căror implementare se va încheia la data de 31.12.2023. De asemenea, în cadrul exerci țiului financiar multianual 2021-2027, programul va beneficia de o finanțare în valoare de 800 milioane euro, pentru proiectele implementate până la data de 31.12.2029.
Drept urmare, doresc să vă adresez următoarele întrebări:
1. Până la momentul actual, câte aplicații au fost înregistrate? Vă rog să îmi transmite ți numerele totale la nivel național și defalcate pe regiuni.

2. Până la momentul actual, în urma aplicațiilor primite, câte gospodării vor beneficia din urma acestui program până la data de 31.12.2023? Vă rog să îmi transmiteți numerele totale la nivel național și defalcate pe regiuni.

3. Pe baza cărui document au stabilit, prin OUG, Guvernul României și MFE alocarea a 800 milioane euro prin POIM pentru proiectele din cadrul programului, desfășurate în exercițiul financiar 2021-2027?

4. Pe ce este bazată certitudinea MFE că România va beneficia de această finan țare masivă de 800 milioane euro, când la nivel european tendința este de a nu mai finanța proiectele pe bază de combustibili fosili?

5. Dacă în urma negocierilor din cadrul UE, programul nu va putea fi inclus în finan țarea europeană, ce planuri există pentru aceste investiții?”, arată documentul prezentat de către Cristina Prună deputat USR.

Leave a Reply

Your email address will not be published.