D E C L A R A Ț I E    P O L I T I C Ă

Adresată de către domnul senator: Haralambie Vochițoiu

Circumscripția electorală: nr. 22 Hunedoara

Colegiul electoral: nr. 1

Grupul parlamentar: Senatori fără apartenenţă la grupurile parlamentare

Ședința Senatului din data de: 27 septembrie 2016

 

Titlul declarației politice: Defrișările din Parcul Național Retezat

Domnule Președinte, Stimați colegi,

județul Hunedoara este cunoscut ca o zonă verde pe harta României, bogăţia peisagistică, naturală fiind una apreciată de specialişti.

Unul din principalele bogăţii naturale și, nu în ultimul rând, cel mai complex și mai grandios masiv montan din toate sectoarele geografice ale Carpaților românești este Retezatul.

Parcul Național Retezat, perla naturală a României Verzi, a apărut în anul 1935 la inițiativa profesorului Alexandru Borza, fondatorul Grădinii Botanice din Cluj-Napoca și Emil Racoviță. În prezent parcul are statut de arie naturală protejată de interes național și internațional, fiind recunoscut ca Rezervație a Biosferei din anul 1979.

Constituirea Parcului Național Retezat a vizat tocmai protecția și conservarea unor eșantioane reprezentative pentru spațiul biogeografic național, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic și peisagistic.

Putem spune despre Retezat că este o lume care freamătă de viață și merită să fie protejat pentru că aici: trăiesc 185 de specii de păsări, există 90 de specii de plante endemice, care nu mai pot fi văzute în alte locații, natura a avut mai puţin de suferit din cauza intervenţiei oamenilor, multe plante rare sau aflate în pericol, încă mai pot fi admirate, pot fi găsite 1190 de specii de plante – peste o treime de speciile de plante din România, există un echilibru între carnivore şi ierbivore, astfel încât în Retezat pot fi văzuţi urşi, lupi şi râşi dar şi capre negre, cerbi, căprioare, mistreţi, iepuri şi multe alte vieţuitoare. Această minune a naturii trebuie văzută și de urmașii noștri.

Trăim vremuri în care corupția și lăcomia înving, astfel ultima pădure virgină, cel mai vast templu din Europa suferă defrișări masive. Conform criteriilor știintifice, un Peisaj Forestier Intact (PFI) măsoara cel puțin 50.000 ha de sălbăticie și are lățimea de cel puțin 10 km. În zona de climă temperată a Europei nu mai există niciunul. Peisajul Forestier Intact Retezat măsura 101.000 hectare în anul 2006. De atunci el a fost sistematic ciopârțit. Firma Holzindustrie Schweighofer a cumpărat lemn exploatat de către diverse firme în zona Râu-Șes și Câmpușel. La Câmpușel, firma austriacă chiar deține teritorii din Peisajul Forestier Intact (PFI) care i-au fost vândute ilegal de composesoratul Câmpu lui Neag. Pădurea – un amestec natural de fag și conifere este certificată de Asociația pentru Certificări Forestiere (ACF) și a fost exploatată sistematic începând cu anul 2006 imediat după achiziție.

Domnilor,

ca senator de Hunedora, consider că protejarea Parcului Național Retezat împotriva defrișărilor este o problemă de interes național și apreciez că se impune pregătirea în regim accelerat a unor acțiuni de verificare și combatere a acestor abuzuri în vederea protejării arealului verde al României.

Vă mulţumesc pentru atenție.

Senator,

Haralambie Vochiţoiu

Leave a Reply

Your email address will not be published.