Domeniul schiabil Parâng, bilanțul anului 2016

Reprezentanții Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat fac bilanțului anului trecut în ceea ce privește activitatea din domeniul schiabil Parâng. Zona a fost grav afectată de inundanțiile din vara anului 2016.

“În perioada 01.04.2016-15.04.2016 au fost strânse de pe pârtie și depozitate în hangar tunurile de zăpadă, furtunuri de alimentare, saltele protecție, plasele de delimitare şi plasele de protecție. Au fost verificate căminele de racordare tunuri şi au fost asigurate capacele de acces la camine de pe pârtia B, fiind acoperite cu crengi (cetină) şi pietre în vederea limitării vizibilității (20 cămine). A fost montat filtrul pe țeava de alimentare stație pompare PS300 şi s-a închis vana de alimentare în vederea prevenirii colmatării bazinului și s-au montat protecțiile pentru perioada verii la lănciile de zăpadă, au fost gresate gresate mecanismele de acționare lănci. În perioada aprilie-iulie 2016 s-a desfăşurat planul de lucrări lunare privind revizia generală pentru telescaunele SB30 şi TS3, lucrări ce includ gresare rumenți molete de acționare, verificarea arcurilor disc de la dispozitivele de cuplare, strangere şuruburi de console şi scări pe întreg traseul, strangerea piulițelor la fundația pilonilor pe întreg traseul şi în stații, verificare vechicule, revopsire elemente metalice, verificare instalație electrică”, arată reprezentanții Primăriei Petroșani.

Au urmat apoi verificările și lucrările de întreținere a instalațiilor. Cele maui complexe lucrări au avut în vedere vechiul telescaun din stațiunea montană.

“În luna august 2016 s-au efectuat lucrările complexe de înlocuire cablu contragreutate la telescaun vechi, turnare manșon contragreutate, înlocuire rulmenți moleta întoarecere telescaun, precum și scurtarea cablului purtător-tractor. În luna octombrie s-a făcut revizia ratrac PB400: verificare curele transmisie, presiune roți, strângere şuruburi, completare antigel, gresare integrală elemente în mişcare, completare ulei hidraulic, drenare rezervor alimentare. S-a efectuat verificarea magneto-inductivă a cabulului purtător-tractor fapt ce a implicat demontarea/transportarea tuturor scaunelor de pe linie, degresare aparate de prindere şi a verificării cu pulberi magnetice a aparatelor de prindere. A fost efectuată inspecția ISCIR în vederea reautorizării funcționării pentru telescaunul vechi şi încărcarea linei de urcare cu greutăți pentru verificarea frânelor de serviciu şi de siguranță. De asemenea a fost făcută verificarea magneto-inductivă a cablului purtător tractor la telescaunul TS3 şi au fost transportați 300 saci de nisip în vederea verificării frânelor de serviciu şi de siguranță conform normelor. A fost mutată casieria de la telescaunul TS3 în zona de îmbarcare a turiştilor în vederea corectării circuitului de îmbarcare/debarcare turişti şi au fost refăcute alimentările cu curent precum şi cabul de date/alimentarea porților de acces, s-a refăcut rampa de îmbarcare a turiştilor (a fost ridicată la nivelul corespunzător îmbarcării). S-au reabilitat pârtiile din masivul Parâng în urma calamităților din luna iunie-iulie 2016”, mai arată bilanțul anului 2016.

În lunile de iarnă au fost efectuate lucrări de verificare a căminelor de alimentare a tunurilor de zăpadă și s-au pregătit și menținut pârtiile de schi în stare optimă.

“În luna noiembrie au fost verificate căminele de alimentare a tunurilor de zăpadă. Au fost efectuate lucrări de reparații (în zonele afectate de precipitații) ale pârtiilor de schi şi ale gabioanelor pe pârtia B, zona canton telescaun vechi-Vila Parâng. În luna decembrie, a fost umplut bazinul de apă al stației de pompare PS300, s-a pus sub presiune linia alimentare tunuri şi a fost spălată integral linia prin căminul inferior. A fost revizuită rețeaua de comunicare între tunuri şi stația centrală şi s-au montat stațiile meteo de măsurare a umidității şi temperaturii.

S-au amplasat saltelele de protecție pe pilonii pârtia „sub telescaun” precum şi plasele de delimitare a pârtiei. A fost pregătit cu ratracul stratul de bază pe pârtia „B”, „sub telescaun” şi pârtia „A”. A fost produsă zăpadă artificială pe pârtia „B” şi s-a asigurat în mod constant întreținerea tuturor pârtiilor de schi. S-au efectuat lucrări de reparații, zugraveli si tencuieli exterioare, reparat acoperiș, înlocuire scară exterioară la capătul de acționare al telescaunului vechi din masivul Parâng”, mai arată bilanțul.

În doar trei luni de iarnă, cele două telescaune au avut încasări de aproape 300 de mii de lei.

Monika BACIU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.