Încă o schimbare de direcție Stamin Purcaru: “Se vor închide minele Lupeni și Lonea până în 2027”

Minele Lupeni și Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara intră pe program de închidere. Închiderea părților neviabile din cadrul unităților miniere ale CEH nu este valabilă, astfel că s-a revenit asupra variantei oficiale, însă cu mici ajustări. Unitățile miniere Lonea și Lupeni vor fi închise până în anul 2027. De precizat este faptul că activitatea minieră se va opri la Lupeni în luna decembrie a anului 2018.

“Am semnat ieri convenția cu domnul ministru prin care am prelungit activitatea la mina Lupeni până în luna decembrie 2018, iar pentru minele Lupeni și Lonea s-a mărit limita până la care pot fi închise definitiv de la 2024, până la 2027. De asemenea, în momentul separării activității miniere de activitatea energetică avem în vedere un contract ferm prin care cărbunele să fie preluat de la cele două exploatări care vor continua să funcționeze Livezeni și Vulcan cu recunoașterea costului de producție, pentru că altfel apar probleme. Prezenta convenție devine obligatorie între cele două părți, Ministerul Energiei și Confederația Meridian – Sindicatul Muntele până în anul 2027. am încercat să ne luăm și o marjă de siguranță dacă vor apărea schimbări la Ministerul Energiei”,  a declarat Darius Câmpean, președintele Sindicatului Muntele.

Aproape două luni s-a încercat schimbarea strategiei pentru CEH, însă în zadar. Consiliul Concurenței nu a agreat ideea închiderii bucăților neviabile din cadrul unităților miniere.

“Nu se merge pe varianta închiderii părților neviabile. Acea variantă a căzut după discuțiile pe care le-am avut la Consiliului Concurenței. Consiliul Concurenței este interfața Comisiei Europene. Era o problemă în cadrul regulamentului pe baza cărora se fac închiderile de mine referitoare la unitatea de producție”,  a mai spus sursa citată.

Acum, urmează ca Guvernul să aprobe ajutorul de stat pentru închiderea celor două unități miniere, cu respectarea noului protiocol.

“Noile măsuri implică niște etape. Înseamnă Hotărârea de Guvern privind accesarea ajutorului de stat, avizul Bruxelles-ului care este garantat de Consiliul Concurenței, iar după aceea se pune în aplicare noua direcție”,  a mai spus Darius Câmpean.

Președintele Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara, Stamin Purcaru, susține că noua strategie are mari șanse de a fi aprobată de Consiliul Concurenței și Comisia Europeană.

“Toată echipa mergeam pe varianta de părți de mine și a fost tot ce s-a putut ca demers clarifica până acum. Consiliul Concurenței nu a respins acea variantă, dar acesta este un demers al ministerului Energiei. Au fost discuții cu dânșii, au fost întrebări, dar nu are treabă cu Consiliul Concurenței. Se vor închide minele Lupeni și Lonea până în 2027 și aceasta este solicitarea care credem că va fi convenită cu Consiliul Concurenței și Comisia Europeană”,  a declarat Stamin Purcaru, președintele Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara.

Ajutorul de stat urmează a fi acordat Complexului Energetic Hunedoara în baza unei hotărâri de Guvern. Guvernul va aproba în ședință proiectul care prevede închiderea a două unități miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Hotătârea privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017 se află pe agenda Ministerului Energiei. Proiectul prevede alocarea sumei de aproape 200 de milioane de lei pentru închiderea celor două unități miniere necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. este vorba de minele Lupeni și Lonea. Oficialii ministerului de resort arată care sunt motivele pe baza cărora s-a luat decizia închiderii celor două unități miniere.

“Având în vedere prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7719/final, în urma analizei situaţiei tehnico-economice a minelor din cadrul Societătii Complexul Energetic Hunedoara- S.A., denumită în continuare CEH S.A. s-a stabilit că din cele patru exploatări miniere aflate în structura sa este necesar să intre în program de inchidere, două unități miniere și anume Exploatarea Minieră Lonea și Exploatarea Minieră Lupeni. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH S.A. a întocmit Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele două exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul notificării transmise Comisiei Uniunii Europene. Decizia s-a luat ca urmare a faptului că a scăzut cererea de cărbune ca urmare a dezvoltării producției de energie electrică regenerabilă situație constatată în perioada 2011-2016; a scăzut considerabil prețul de vânzare al cărbunelui pe piața internațională și implicit în România; calculul indicatorilor tehnico-economici pentru cele două unități miniere constând în:  rezervele de cărbune, rezervele deschise si ponderea acestora in totalul rezervelor de cărbune  calitatea cărbunelui extras productivitatea muncii costul unitar de producție au demonstrat că acestea nu sunt viabile. CEH S.A. va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor două mine necompetitive asigurând evidențe contabile precise și separate pentru fiecare dintre cele două unități care beneficiază de ajutor de stat. Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor neviabile a fost fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE și Decizia Comisiei Europene nr. C (2016) 7719 final. Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare, monitorizarea aplicării Deciziei CE nr.787/2010 revine Ministerului Energiei. Ministerul Energiei monitorizează nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât preţul cărbunelui livrat de unităţile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât preţurile cărbunelui de o calitate similară provenit din terţe state”, mai arată documentul.

Ce spune regulamentul 787?

În baza regulamentului 787 care reglementează închiderea minelor neviabile este necesară separarea activității.

“Toate ajutoarele primite de întreprinderi sunt indicate în contul de profit și pierderi ca element distinct de venituri, separat de cifra de afaceri. Întreprinderile care beneficiază de ajutor în temeiul prezentei decizii și care continuă să desfășoare activități comerciale sau să funcționeze după închiderea parțială sau totală a unităților lor de producție a cărbunelui păstrează evidențe contabile exacte și distincte pentru fiecare dintre unitățile lor de producție a cărbunelui și pentru alte activități economice care nu sunt legate de extracția cărbunelui. Ajutorul acordat în temeiul prezentei decizii se gestionează în așa fel încât să nu existe posibilitatea transferării acestuia către alte unități de producție a cărbunelui care nu fac parte din planul de închidere sau către alte activități economice ale aceleiași întreprinderi”, arată regulamentul 787.

Operatorul economic Societatea Complexul Energetic Hunedoara- S.A – ce desfășoară în principal activități în domeniul energetic a prevăzut în Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 suma de 198.830 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru închideri mine necompetitive.

 

Monika BACIU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.