.Index Actualitate

Înscrierile la Universitatea Petroşani încep de luni

upetUniversitatea din Petroşani îşi deschide porţile pentru studenţi. Examenul de bacalaureat a luat sfârşit, iar promovabilitatea este ridicată în acest an. Aşa se face că instituţia de învăţământ superior din Petroşani demarează de luni, 13 iulie, procedura de înscriere.

 

“Începând de luni încep înscrierile candidaţilor la Universitatea din Petroşani. Universitatea are trei locaţii, la sediul Universituiăţii, un sediu la Colegiul Tehnic nr. 2 din Târgu Jiu şi la Colegiul Tehnic Grigore Moisil din Deva. Campania de mediatizare a ofertei de studiu a început odată cu anul universitar 2014-2015. s-au efectuat deplasări ale cadrelor didactice, ale studenţilor şi personalului administrativ la târguri de prezentare, la licee din judeţele Hunedoara, Gorj, Alba, Mehedinţi şi în Republica Moldova. În Republica Moldova Universitatea din Petroşani a fost prezentă în oraşul Căuşeni şi în raionul Orhei. Acolo au avut loc întâlniri cu reprezentanţii administraţiei publice locale, cu reprezentanţi ai învăţământului preuniversitar şi cu elevi. În perioada următoare universitatea îşi va promova oferta de studii la târgul universităţilor din România, la Chişinău şi Bălţi”, a declarat Conf.univ.dr.ing Marius Marcu, rectorul UPET.

 

 

La instituţia de învăţământ superior din Valea Jiului sunt puse la dispoziţia viitorilor boboci peste 600 de locuri la învăţământul de licenţă.

 

“Pe lângă cele 625 de locuri, mai avem 100 de locuri pentru tinerii din republica Moldova şi de regulă sunt mulţi care optează pentru Unbiversitatea din Petroşani. Ei reprezintă un segment de 10% din totalul studenţilor pe care îi avem la licenţă. Mai avem 200 de locuri bugetate la masterat, avem 18 programe de masterat foarte căutate”, a mai spus sursa citată.

 

La Universitatea Petroşani a fost aprobată metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat pentru anul universitar 2015-2016. pentru studiile universitare de licenţă, admiterea candidaţilor se face prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute în studiile precedente absolvite. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență pot fi luate în considerare media de la bacalaureat și/sau notele de la probele de bacalaureat, conform specificului fiecărui domeniu de studii. Media generală de admitere la studiile universitare de masterat este dată de media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență. Admiterea pentru toate formele de învăţământ ale ciclului universitar de licenţă se realizează prin concurs. Media de admitere este calculată ca medie ponderată între media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) si nota obţinută la examenul de bacalaureat la o disciplina din cadrul examenului de bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Pentru înscrierea la concursul de admitere se percepe o taxă de înscriere de 70 lei.

 

 

Universitatea din Petroşani oferă şi beneficii unor categorii de studenţi. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii cu vârsta sub 26 de ani care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii, sunt orfani de ambii părinţi, sunt proveniţi de la casele de copii, sunt copii ai eroilor – martiri ai Revoluţiei din 1989,  sunt cei ai căror părinţi, susţinători legali, soţi sau ei înşişi, realizează pe membru de familie un venit lunar cumulat sub valoarea de 350 lei, sunt copii ai personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat), părinţii (părintele) au fost angajaţi ai Universităţii din Petroşani, în prezent fiind pensionari sau decedaţi. De asemenea, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, angajaţii Universităţii din Petroşani şi copiii acestora.

Monika BACIU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.