Măsura disponibilizării salariaților de la CEH este IMINENTĂ

Măsura disponibilizării salariaților de la CEH este IMINENTĂ, notează Ministerul Energiei, care a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024.

Persoanele care urmează a fi disponbiilizate la Complexul Energetic Hunedoara vor beneficia de venituri de completare minimum 2 ani și cel mult 4 aniVor beneficia de prevederile acestui act normativ persoane disponibilizate de la societati din domeniul energetic precum Complexul Energetic Hunedoara S.A., Complexul Energetic Oltenia S.A., Compania Nationala a Uraniului S.A., Societatea Nationala Inchideri de Mine Valea Jiului SA, Societatea Electrocentrale Grup S.A.

La Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvență, pentru salvarea activelor functionale energetice, a fost demarată o procedura reglementata prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2019, privind reglementarea unor măsuri financiar – fiscale necesare pentru siguranţa alimentării cu energie electrică precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, ce fac obiectul unor decizii de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegalcu modificările și completările ulterioare, procedura care stabileste o modalitate specială de stingere a obligaţiilor fiscale și bugetare prin darea în plată a active funcţionale energetice si activele miniere ce asigura carbunele necesar functionarii acestora.

”Prezentul act normativ propune acordarea venitului lunar de completare și a unor plăți compensatorii, ca măsură de protecție socială de care să beneficieze persoanele disponibilizate din companiilor afectate. Totalul cheltuielilor aferente veniturilor de completare aferente acordate pentru o perioada de până la 48 luni este estimat la acest moment la suma de 915.689 mii lei. Aceste masuri propuse prin prezentul act normativ au în vedere interesul social, politica legislativă a statului roman și cerințele corelării cu reglementarile interne și ale armonizării legislației naționale. Măsurile de protecție socială prevăzute prin prezentul act normativ, respective acordarea unui venit de completare pentru o perioda de maximum 24 până la 48 de luni sunt tratate ca măsuri de protecție socială acordate de statul român”, arată documentul.

Numărul estimat de persoane concediate este de 8.354, din care 4.063 persoane la Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA (CEH); 264 persoane – Compania Națională a Uraniului S.A. (CNU); 3.997 persoane la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO) și 30 persoane la Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului S.A. (SNIM).

Mai mult, termocentrala de la Mintia a intrat în conservare. Există declanșată și o procedură de infrigement pentru nerspectarea condițiilor de mediu. Personalul de la Mintia trebuie disponibilizat.

”Sucursala Electrocentrale Deva a intrat in luna mai 2021 în conservare ca urmare a faptului că prin nerealizarea investițiilor de mediu la cele două instalații mari de ardere IMA 2 și IMA 3, împotriva României a fost declanșată o procedură de infringement (Cauza 2018/2202 – Nerespectarea art. 32 alin. (1) coroborat cu alin. (3) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale și art. 6 alin. (2) din Decizia de punere în aplicare 2012/115 de stabilire a normelor referitoare la planurile naționale de tranziție menționate în Directiva 2010/75/UE). În acest context, activitatea Sucursalei Electroenergetice Deva din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. va înceta iar personalul care în prezent lucrează în cadrul SE Deva va trebui disponibilizat. Avand in vedere datoriile acumulate de la momentul deschiderii procedurii insolventei, in lipsa sumelor pe care societatea le primea pentru furnizarea serviciilor tehnologice de sistem si in conditiile in care societatea se afla in procedura insolvenței, masura disponibilizarii salariaților din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. este iminenta”, mai arată documentul.

Proiectul lansat în dezbatere publică reglementează și perioada de acordare a venitului de completare.

Perioada de acordare a venitului de completare pentru personalul disponibilizat din cadrul activității de exploatare ale cărbunelui superior tip huilă este de: 24 luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 ani şi până la 10 ani; 40 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 10 ani şi până la 15 ani; 44 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi până la 22 de ani; 48 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 22 de ani.

Leave a Reply

Your email address will not be published.