Muzeul Mineritului va fi reabilitat

Muzeul Mineritului din Petroșani va fi reabilitat. Consiliul local aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului șI amenajare muzeistică”. Proiectul va fi finanțat prin programul operațional 2014-2020.

“În urma parcurgerii etapei de evaluare tehnică șI financiară, proiectul “Reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului șI amenajare muzeistică” depus pentru finanțare prin POR 2014-2020 (…) a obținut 78 de puncte din maxim 80 puncte și se află în etapa de precontractare, etapă în care se solicită prezentarea de documente actualizate din cererea de finanțare. Muzeul este monument istoric cuprins în lista monumentelor istorice la poziția 394, având codul HD-II-m-B-03409”, arată edilii municipiului Petroșani.

Este nevoie de reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a modificării TVA-ului.

“Având în vedere faptul că de la momentul depunerii cererii de finanțare până la finalizarea procesului de evaluare, au avut loc modificări legislative în sensul reducerii cotei de TVA de la 20% la 19%, au fost actualizațI indicatorii tehnico-economici ai proiectului șI este necesară aprobarea acestora de către Consiliul Local. Valoarea lucrărilor pentru investiția de bază actualizată este de 4.068.607,36 lei (TVA inclus), iar valoarea totală actualizată a investiției este de 4.858.921,07 lei (TVA inclus), conform devizului general actualizat al invetsiției”, mai arată reprezentanții municipalității de la Petroșani.

Proiectul a fost depus în luna noiambrie 2016 și a parcurs toate etapele de evaluare, respectiv verificarea eligilibității. Prin proiect, se urmărește reabilitarea clădirii muzeului compusă din demisol, parter și pod prin executarea unor lucrări de reparații, intervenții de consolidare și intervenții structurale; accesibilizarea clădirii pentru persoanele cu dizabilități locomotorii prin realizarea unei platforme-ascensor automate în zona accesului principal și construirea unui lift în interiorul clădirii care să asigure accesul de la demisol până în pod; dotarea muzeului cu instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea utilităților și a condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție; dotarea muzeului cu mobilier pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural; amenajarea suprafeței exterioare de teren cu alei, trotuare, spații verzi, realizarea unei platforme betonate pentru prezentarea exponatelor exterioare și a unui spațiu tip piațetă în fața clădirii.

 

Monika BACIU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.