.Index Actualitate Administratie

Naveta elevilor din Petroşani, decontată

Consilierii locali de la Petroşani au aprobat deocontarea transportului de călătorie pentru elevii care studiază pe raza localităţii. Există o serie de categorii de beneficiari, iar începând cu luna septembrie şi elevii vor fi incluşi în lista celor cărora municipalitatea le suportă preţul biletelor de călătorie.

“În luna septembrie, elevii vor primi bilete de transport pentru luna în curs”, arată în proiectul de hotărâre primarul municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi.

Prin hotărârea Consiliului Local nr. 128/2015 au fost aprobate o serie de facilităţi la transportul public local de persoane efecutat cu mijloace de transport în comun pentru mai multe categorii de persoane. Astfel, beneficiarii prevederii sunt pensionarii care au împlinit vârsta de 65 de ani şi ale căror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 1000 lei/lună, veteranii şi văduvele de război, persoanele persecutate din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate sau prizonierii. Totodată de aceleaşi prevederi beneficiază şi persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani, beneficiare ale Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, persoanele cu handicap grav sau accentuat transportabili, însoţitorii acestora, însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal (…). Până acum şi elevii de la Peştera Bolii, Triaj, Saşa, Livezeni, Maleia sau zona Coloniei beneficiau de prevederile hotărârii Consiliului Local.

“Ulterior, prin HCL nr. 281/2015, a fost aprobată suportarea integrală din bugetul local a costului biletelor de transport lunare pe mijloacele de transport public local, pentru elevii domiciliaţi în municipiul Petroşani, în funcţie de numărul de zile în care se desfăşoară orele de curs”.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.