.Index Actualitate

Noi măsuri pentru municipiile din România

Noi măsuri pentru municipiile din România. Comitetul Director al Asociației municipiilor din România a participat la discuții cu prim-ministrul României, Ludovic Orban. Primarii de municipii reuniți în Asociația Municipiilor din România, au avut o întâlnire de lucru, la Guvern, cu premierul Ludovic Orban, Raluca Turcan-viceprim-ministru, Vasile-Florin Cîţu – ministrul finanțelor publice, Ion Ştefan-ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei. Pe agendă s-au aflat mai multe teme, printre care și stabilirea unui calendar de aprobare a Legii bugetului de stat pe anul 2020, care să asigure intrarea ei în vigoare la 1 ianuarie 2020, luarea în considerare a nevoilor reale ale municipiilor la rectificarea Bugetului de stat pe anul 2019.

“Începând cu ianuarie 2020, asigurarea finanţării sistemului de protecţie a copilului, a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti și județelor, conform legii, de la bugetul de stat, prin alocarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu destinaţie specială, fără ca acestea să greveze bugetele minime de funcţionare ale judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor. Stabilirea cotelor din impozitul pe venit, ce revin unităților-administrativ teritoriale, prin Legea finanțelor publice locale și nu prin Legea bugetului de stat, așa cum s-a întâmplat în anii 2018-2019. Constituirea, începând cu anul 2020, a unui Fond de creditare nerambursabilă pentru unitățile administrativ-teritoriale în vederea asigurării contribuției proprii a acestora la proiectele finațate din fonduri externe nerambursabile”, au mai fost câteva din temele discutate cu premierul României Ludovic Orban.

Leave a Reply

Your email address will not be published.