Parcările din Petroșani scoase la licitație

Municipalitatea de la Petroșani a lansat în dezbatere publică regulamentul de atribuire a locurilor de parcare de reședință din localitate. Mai exact, este vorba de parcările situate la cel mult 30 de metri de frontul imobilelor.

“Deținerea unui autovehicul în proprietate sau în folosință este condiție obligatorie pentru participarea la procedura de atribuire a locurilor de parcare de reședință. În vederea participării la procedura de atribuire/licitație, solicitanții vor depune la Primăria municipiului Petroșani următoarele documente: cerere, documente privind domiciliul: copie BI, CI, actul de proprietate/folosință a apartamentului (vânzare-cumpărare, donație, închiriere), copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului deținut în proprietate sau în folosință, documente privind dreptul de folosință al autovehiculului (contract de leasing, contract de comodat), dovada achitării la zi a impozitelor și taxelor locale, a amenzilor și a cotelor de distribuție la cheltuielile asociației de proprietrari”, arată regulamentul.

În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reședință aferentă imobilului de locuit, este mai mare sau egal cu numărul solicitanților admișI la procedură, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant la tariful de bază pentru parcările de reședință.

“În cazul în care numărul de locuri de parcare din parcarea de reședință aferentă imobilului de locuit este mai mic decât numărul de solicitanți, atribuirea locurilor se va face prin licitație publică cu strigare pentru fiecare loc de parcare în parte”, mai arată regulamentul.

Tariful pentru un loc de parcare va fi stabilit annual, prin hotărâre a consiliului local șI se achită integral la data atribuirii locului respectiv. Pentru anul 2017, aceasta este în cuantum de 100 de lei pentru un loc de parcare/an.

“Locurile de parcare amenajate vor fi marcate cu indicatoare corespunzătoare. În zonele de parcare se rezervă și se semnalizează prin marcaj specific locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap, rezervarea locurilor pentru aceste persoane se va face păstrând procentul de 4% din numărul parcărilor amenajate”, mai precizează regulamentul.

La nivelul municipiului Petroșani sunt mii de parcări amenajate șI alte câteva sute care urmează a fi realizate în perioada următoare.

 

Monika BACIU

1 Comment

  1. O noua metoda de invrajbire a oamenilor …

Leave a Reply

Your email address will not be published.