.Index Actualitate

Planurile de închidere a minelor Lupeni și Lonea vor fi reactualizate

Planurile de închidere a minelor Lupeni și Lonea vor fi reactualizate. Planurile de încetare a activității minelor Lupeni și Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara vor fi reactualizate. Conducerea societății energetice alocă peste 130.000 de lei poentru servicii de proiectare cu titulatura ”Actualizare Planuri de încetare a activității pentru sucursalele Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A.: EM Lonea, EM Lupeni”.

”În perioada desfășurată după autorizarea ajutorului de stat accesat pentru închiderea minelor necometitive, societatea s-a confruntat cu probleme legate de agravarea fenomenelor de subsidență (deformări ale suprafeței datorate exploatării cărbunelui în subteran), pe de o parte, precum și de apariția unor fenomene de autoîncălzire pe de altă parte, situație în care au fost înregistrate întârzieri legate de viteza de avansare a lucrărilor miniere subterane, de la EM Lonea și EM Lupeni, astfel că la finele anului 2018, în subteranul celor două unități miniere au rămas rezerve de substanță minerală generatoare de riscuri de autoaprindere. Planul de încetare a activității urmează a fi reactualizat luând în considerare eliminarea/diminuarea riscurilor majore și implementarea de măsuri pentru închiderea în siguranță prin extragerea rezervelor ce constituie risc în realizarea programului de închidere la cele două exploatări Lonea și Lupeni conform concluziilor din studiul ”Evaluarea riscului de auto-aprindere a cărbunleui, amploarea riscului, factorii determinanți ai acestuia și măsurile necesare în vederea închiderii în siguranță a sucursalelor miniere Lonea și Lupeni din cadrul CEH”, elaborat de Glowny Instytyt Gornitcwa Polonia”, arată documentația Complexului Energetic Hunedoara.

Potrivit documentului, în urma analizei situatiei tehnico-economice a minelor din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara- S.A denumitã în continuare CEH S.A. s-a stabilit cã din cele patru exploatãri miniere aflate în structura sa este necesar sã intre în program de închidere douã unitãti miniere si anume EM Lonea si EM Lupeni. Cele douã unitãti miniere continuã, însã sã functioneze. EM Lonea si EM Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatãri miniere din bazinul carbonifer al Vãii Jiului având o structurã de lucrãri miniere extinsã pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe incinte care si-au pierdut utilitatea odatã cu cresterea adâncimii de exploatare a cãrbunelui.

În perioada octombrie 2016-martie 2017 au existat întârzieri legate de viteza de avansare a abatajelor aflate în exploatare la EM Lupeni datorate în special unor accidente tectonice (aparitia unor falii) si a unor infiltratii de apã care au condus la prelungirea termenelor stabilite pentru finalizarea exploatãrii rezervelor pregãtite la EM Lupeni.

De asemenea, în cursul lunii mai 2017 la EM Lupeni în proximitatea unui abataj aflat în exploatare au apãrut fenomene de autoîncãlzire a cãrbunelui, fapt pentru care au fost întârziate lucrãrile de exploatare a cãrbunelui si se lucreazã la lichidarea acestui fenomen în vederea continuãrii activitãtii de productie în conditii de securitate. Acest lucru a determinat prelungirea termenului de exploatare a cãrbunelui în zona abatajului mentionat anterior pânã la epuizarea resurselor de cãrbune pregãtite. Urmare aspectelor prezentate mai sus a rezultat necesitatea prelungirii duratei de exploatare.

“Ca urmare a acestui fapt s-a constat în ultima perioadã agravarea fenomenelor de subsidentã (deformãri ale suprafetei datorate exploatãrii cãrbunelui efectuate în subteran) care au determinat modificãri ale Planurilor de încetare a activitãtii atât pentru EM Lonea cât si pentru EM Lupeni. Aceastã situatie a dus la decalarea termenelor de închidere a unitãtilor miniere dupã finalizarea activitãtii de productie stabilitã pentru data de 31 decembrie 2018”, mai noteazã ministerul.

Leave a Reply

Your email address will not be published.