Primăria Petroșani angajează casier

Administrația locală de la Petroșani face angajări. Mai exact, este vorba de un post de casier în cadrul Clubului Sportiv municipal Jiul Petroșani. Candidații trebuie să aibă studii medii.

“In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Clubul Sportiv Municipal Jiul Petrosani organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual temporar vacantă de execuție de muncitor calificat tr.I ( casier)”, arată anunțul Primăriei Petroșani.

Concursul constă în 3 etape succesive, selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu. Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 28.02.2017, ora 10 proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.