.Index Actualitate Administratie

Primăriile din Valea Jiului primesc bani

Primăriile din Valea Jiului primesc bani. Primăriile primesc cotele din impozitul pe venit și sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. În ceea ce privește capitolul “alocări directe din impozitul pe venit estimat a fi încasat 15% bugetul local al județului /60% bugete locale ale comunelor, orașelor, municipiilor”, la nivelul Văii Jiului, fondurile sunt repartizate astfel: Petroșani – 21.218.000 lei, Lupeni -7.386.000 lei, Vulcan – 5.055.000 lei, Petrila – 4.662.000 lei, Aninoasa – 1.029.000 lei, Uricani – 1.786.000 lei.

La capitolul “sume din cota de 17,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat pentru echilibrarea bugetelor locale” numai localitățile Uricani și Aninoasa beneficiază de fonduri. Astfel, la Uricani va ajunge suma de 162.000 de lei, iar Aninoasa va primi 948.000 de lei.

Consiliul Județean Hunedoara a adoptat în ședința extraordinară de joi, 21 martie a.c., repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a cotelor din impozitul pe venit în sumă de 320.071.000 lei, estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ – teritoriale, în anul 2019, astfel: alocări directe din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2019, în sumă de 259.514.000 lei; sume din cota de 17,5 % din impozitul pe venit estimat a fi încasat, pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 60.557.000 lei.

De asemenea, au fost repartizate pe unități administrativ – teritoriale sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 320.886.000 lei, din care alocări din taxa pe valoarea adăugată pentru acoperirea cheltuielilor cu asistența socială în sumă de 104.560.000 lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.