.Index Actualitate Administratie

Se caută şofer

Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Petroşani caută şofer. A fost scos la concurs un post de şofer, însă cei interesaţi de ofertă trebuie să deţină, obligatoriu, categoria D.

“In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacantă de șofer tr. I, în cadrul Serviciului administrarea domeniului schiabil Parâng”,  arată anunţul.

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească mai multe condiţii şi anume, să aibă studii generale, școală profesiomală sau studii medii; atestat profesional transport persoane; permis de conducere categoria D; aviz psihologic de la cabinet autorizat Ministerul Transporturilor; şi vechime minimum 1 an în specialitatea şofer/conducător auto). Concursul constă în 3 etape succesive, selecţia dosarelor de înscriere, probă practică şi interviu. Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 13.10.2016, ora 10.00 proba practică, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Monika BACIU

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.