.Index Actualitate

STAREA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LA SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA. SUCURSALA DIVIZIA MINIERĂ – O PREOCUPARE CONTINUĂ

cehLa nivelul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA- Sucursala Divizia Minieră se acordă o deosebită importanţă asigurării securităţii şi protecţiei lucrătorilor, prevenirii riscurilor profesionale, informării şi instruirii lucrătorilor, prin asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare.

Principiile care stau la baza acestei activităţi sunt: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor de la sursă, adaptarea muncii la om, adoptarea în mod prioritar a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală, precum şi informarea şi instruirea corespunzătoare a lucrătorilor.

În scopul îndeplinirii acestor principii atât la nivelul sucursalei cât şi la punctele de lucru sunt constituite servicii interne de prevenire şi protecţie alcătuite din lucrători care îndeplinesc cerinţele de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Structura acestor servicii este stabilită în funcţie de mărimea unităţilor, de riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora.

Prin activitatea de prevenire şi protecţie desfăşurată de serviciile S.S.M. s-a îmbunătăţit starea de securitate şi sănătate în muncă la nivelul sucursalei. Dacă facem o analiză a stării de securitate, cu referire la accidentele de muncă pe primele 9 luni ale anului 2014, comparativ cu aceiaşi perioadă a anului 2013 constatăm următoarele:

  • o scădere a numărului de accidente de muncă cu 9, 46%;
  • o scădere a coeficientului de frecvenţă cu 0,17‰;
  • o scădere a coeficientului de gravitate cu 178,65‰;
  • o scădere a coeficientului de durată medie cu 11,93‰;
  • o scădere a numărului de zile de concediu medical cu 28,82%.

Menţionăm faptul că toate accidentele de muncă au fost individuale, cu incapacitate temporară de muncă, neînregistrându-se niciun accident de muncă cu invaliditate, deces şi niciun accident colectiv.

Grija deosebită acordată pentru asigurarea în subteran a unei atmosfere sănătoase, în care riscurile de explozie şi prafuri respirabile sunt sub control a condus la scăderea numărului de acumulări de metan pe primele 9 luni ale anului 2014, comparativ cu aceiaşi perioadă a anului 2013 cu 39,13%.

În scopul reducerii afecţiunilor osteo-articulare se urmăreşte ca lucrările miniere pe care se face transport manual să fie menţinute la un profil corespunzător, iar lucrătorii sunt în permanenţă instruiţi cu privire la manipularea manuală a maselor.

Pentru intervenţii în cazul producerii unor evenimente atât la nivelul sucursalei cât şi la punctele de lucru sunt constituite staţii de salvare având un efectiv de 160 salvatori activi din care 20 salvatori profesionişti.

Având în vedere că stresul ocupă locul doi în topul problemelor de sănătate cel mai frecvent raportate în Europa, pentru gestionarea stresului şi a riscurilor psihosociale, sucursala s-a implicat activ în campania „ Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.