.Index Actualitate

Statul acordă un ajutor pentru Complexul Energetic Hunedoara

Statul acordă un ajutor pentru Complexul Energetic Hunedoara. Statul va acorda un ajutor Complexului Energetic Hunedoara. Este vorba, de fapt, de acordarea ajutorul de stat pentru închiderea minelor necompetitive din cadrul societății energetice. Documentul a fost postat pe site-ul Ministerului Energiei și prevede aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2019.

“Ajutorul de stat în sumă totală de 60.635 mii lei pentru anul 2019, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România şi Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final din data de 16.02.2018, în vederea suportării costurilor excepţionale ale unităţilor intrate în proces de închidere definitivă, costuri care nu sunt legate de producţia curentă”, arată documentul postat pe site-ul MinisteruluI Energiei.

Potrivit documentului, în urma analizei situaţiei tehnico-economice a minelor din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara- S.A  denumită în continuare CEH S.A. s-a stabilit că din cele patru exploatări miniere aflate în  structura sa este necesar să intre în program de închidere două unităţi miniere şi anume EM Lonea şi EM Lupeni. Cele două unități miniere continuă, însă să funcționeze. EM Lonea şi EM Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatări miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului  având o structură de lucrări miniere extinsă pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe incinte care şi-au pierdut utilitatea odată cu creşterea adâncimii de exploatare a cărbunelui.

“Ca urmare a acestui fapt s-a constat în ultima perioadă agravarea fenomenelor de subsidenţă (deformări ale suprafeţei datorate exploatării cărbunelui efectuate în subteran) care au determinat modificări ale Planurilor de încetare a activităţii atât pentru EM Lonea cât şi pentru EM Lupeni. Această situaţie a dus la decalarea termenelor de închidere a unităţilor miniere după finalizarea activităţii de producţie stabilită pentru data de 31 decembrie 2018”, mai notează ministerul.

Având în vedere că închiderea celor 2 unităţi trebuie să se facă în condiţii de siguranţă cu conservarea straturilor de cărbune şi evitarea unor eventuale accidente care ar putea apărea în condiţiile în care nu s-ar respecta procedura de închidere a minelor în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr. 85/2003 s-a constat că este necesară prelungirea termenelor de închidere subterană astfel: EM Lonea până la finele anului 2020, iar EM Lupeni până în luna iulie 2021

Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene , CEH  SA a actualizat Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele două exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul renotificării transmise Comisiei Europene. Planul de închidere actualizat prevedea ca încetarea activităţii de producţie la minele Lonea şi Lupeni să fie data de 31.12.2018.Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor neviabile a fost fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE şi Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final din 16 februarie 2018.

Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul CEH SA se aprobă anual prin hotărâri ale Guvernului.

Leave a Reply

Your email address will not be published.