.Index Actualitate

Termoficarea pentru 2409 abonați, concesionată cu 80 de milioane

Termoficarea pentru 2409 abonați, concesionată cu 80 de milioane. Primăria municipiului Petroșani a scos la licitație contractul privind ”Concesiunea de servicii privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Petroșani”. Valoarea contractului este estimată la valoarea de 80.124.601,38 lei. Societatea care își va adjudeca contractul va trebui să asigure agentul termic pentru încălzire și apa caldă de consum pentru consumatorii de energie termică branșați la sistemul centralizat de încălzire (populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici). Entitatea contractantă, în speță Primăria Petroșani pune la dispoziția concesionarului punctele termice, unde se realizează schimbul de căldură între agentul termic primar asigurat de concesionar și agentul termic secundar care este furnizat la fiecare consumator în parte, precum și rețelele termice aferente punctelor termice. În perioada de iarnă se furnizează energia termică pentru asigurarea încălzirii și a apei calde de consum, iar în perioada de vară se asigură apa caldă de consum.

“Participanții la procedura de atribuire trebuie să dețină infrastructură necesară pentru producerea și transportul energiei termice până la intrarea în fiecare punct termic. Operatorii economici interesați de participarea la procedura de atribuire trebuie să asigure forța de muncă necesară funcționării în regim de continuitae a punctelor termice și asigurării agentului termic pentru beneficiarii finali. Prin angajarea forței de muncă de la nivel local se diminuează șomajul, care în zona Văii Jiului are un nivel foarte ridicat”, arată studiul de oportunitate.

Potrivit anunțului de licitație, cantitatea pentru care a fost calculată valoarea estimată este de 24.230 Gcal/an. Potrivit aceluiași anunț, această cantitate poate fi mai mică în situația în care crește numărul de debranșări de la sistemul centralizat de termoficare. În prezent, mai sunt abonați la sistemul centralizat de termoficare circa 2000 de abonați casnici.

Contractul licitat de administrația publică locală se atribuie pentru o perioada de 5 ani, fără posibilitatea de prelungire. Valoarea estimată, fără TVA, este de 80.124.601,38 lei, din care 38.217.979 lei veniturile totale pentru întreaga perioadă a concesiunii; 31.903.678,38 lei valoarea tuturor bunurilor care sunt puse la dispoziția concesionarului de către entitatea contractantă; iar 10.002.944 lei reprezintă valoarea investițiilor din Studiul de oportunitate.

Ofertele pot fi depuse până în data de 4 martie 2019 și se așteaptă ca la licitație să se prezinte Complexul Energetic Hunedoara, cel care poate prelua direct acest serviciu și care la finele anului trecut dădea asigurări că se poate ocupa și de livrarea agentului termic către abonați.

Furnizarea agentului termic către beneficiarii din municipiul Petroșani a fost asiugrată de SC Termoficare SA până în luna martie a anului trecut. Societatea a funcționat ca societate pe acțiuni de interes public local, al cărei acționar unic a fost Consiliul Local al municipiului Petroșani.

“Prin investițiile efectuate în regie proprie de SC Termoficare SA Petroșani și în antrepriză în domeniul public al municipiului Petroșani, în urma reevaluării, patrimonial public înregistrează, în mărime absolută, suma de 31.903,678,38 lei la data de 31.08.2018”, arată studiul de oportunitate.

Sistemul de termoficare al municipiului Petroșani a fost dimensionat inițial pentru alimentarea cu căldură a 13.000 apartamente, 7 școli generale, 4 licee, creșe, grădinițe și dispensare, un spital și alte spații edilitare cu o sarcină termică necesară de 110 Gcal/oră. Ca urmare a disponibilizărilor din minerit și a reducerii sau închiderii unor activități economice cu activitate dependent de minerit s-a redus numărul consumatorilor racordați la sistemul de termoficare, în present totalul de branșamente fiind de 2409. Potrivit datelor oficiale, în present mai sunt branșate 2295 de apartamente, 33 de gospodării individuale, 11 instituții publice și 182 agenți economici.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.