Ultimul cuvânt pentru cele 70 de milioane de euro pentru ApaServ

Comisia Europeavă are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte proiectul de 70 de milioane de euro ce urmeză a fi implementat de ApaServ Valea Jiului. După ce toate primăriile din Valea Jiului, dar şi Consiliul Judeţean Hunedoara au aprobat proiectele, documentaţiile au fost transmise către Comisia Europeană. Acestea urmează a fi aprobate, iar apoi operatorul de apă va putea semna contractul de finanţare.

“La Ministerul Fondurilor Europene, s-au depus ultimele documente pentru ca cererea de finanțare cu toate anexele sale să poată fi transmisă Comisiei Europene.

După aprobarea acestora ,Apa Serv Valea Jiului, va putea semna contractul de finanțare pentru lucrările în sistemul de alimentare cu apă/apă uzată al Văii Jiului.
Din punctul nostru de vedere toate demersurile necesare au fost finalizate.
Mulțumesc tuturor Consiliilor locale şi primarilor din Vale cât și consilierilor județeni si conducerii Consiliului Județean Hunedoara pentru sprijin și bună colaborare”,  scrie Costel Avram, directorul general al SC Apaserv pe pagina sa de socializare.

În urma implementãrii proiectului zeci de km de retele de apã si canalizare vor fi reabilitate pe tot întregul Vãii Jiului. Valoarea proiectului este de 71.429.872 euro fãrã TVA, din care reabilitare aductiuni 29,2 km, reabilitare retele de apã 69,6 km, extindere apã la Câmpu lui Neag 8 km, reabilitare canalizare – 47,3 km, reabilitare o  captare apã, reabilitare 2 statii tratare (Taia si Zãnoaga), statii de pompare – 6 bucãti (2-Petrosani, 2-Lupeni, 2-Uricani). Petrila va avea lucrãri de 6.025.182 Euro si reabilitare retele apa –  9,2 km si 7,4 km de canalizare. Petrosani va avea un proiect de 12.936.223 Euro, si se vor reabilita 18,4 km retele de apã si 11,1 km de canalizare. Aninoasa 1.275.240 Euro din care se vor reabilita  1,9 km retele de apã si 2,5 km retele de canalizare. Vulcan, 6.959.322 Euro si vom reabilita 16 km retele de apã si 7,2 km retele de canalizare. La Lupeni proiectul are o valoare de 9.962.090 Euro si reabilitãm  17,1 km retele de apã si 12,8 km retele de canalizare si Uricani 7.199.687 Euro unde se vor reabilita -7,0 km de retele de apã potabilã, se vor extinde retele de apã potabilã la Câmpu lui Neag si reabilita 6,4 km de retele de canalizare

Monika BACIU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.