Începe admiterea la liceu

Începe admiterea la liceu. Absolvenții de clasa a VIII-a trec printr-o nouă etapă. Aceștia urmează să își depună dosarele în vederea admiterii la liceu. În perioada 2 – 6 iulie 2020 are loc completarea fișelor pentru Admiterea la liceu. Admiterea la liceu 2020 se va face, la fel ca și în ceilalți ani, în baza unei medii ponderate între media la evaluarea națională (80 la sută) și media generală de absolvire a ciclului gimnazial (20 de procente).

Între 2 și 6 iulie, părinții și absolvenții clasei a VIII vor completa fișele de înscriere, iar repartizarea computerizată va avea loc pe 10 iulie 2020.

Potrivit calendarului, în data de 10 iulie 2020 va avea loc comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere. Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. În perioada 13-16 iulie are loc epunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi, iar în data de 16 iulie este programată transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere.

În județul Hunedoara, au fost depuse 147 de contestații, față de 304 contestații depuse în anul școlar precedent, în urma afișării rezultatelor la evaluarea națională.

Leave a Reply

Your email address will not be published.