.Index Actualitate Administratie

Licitaţie a Primăriei Petroşani, contestată

O licitaţie a Primăriei Petroşani este contestată de o societate din Bucureşti. Autorităţile locale de la Petroşani au scos la licitaţie documentaţia de atribuire a contractului / contractelor de servicii de întocmire PT, DDE, DTAC și AT pentru ”Modernizare străzi în Municipiul Petroșani” pentru 3 loturi, străzile Grivița Roșie, Radu Șapcă și Micu Klein. Societatea PROEXCONSTRUCT SRL a contestat această licitaţie şi a solicitat “recunoaşterea dreptului pretins de punctare a elementului „claritatea organizării” şi declararea ofertei contestatoarei ca fiind câştigătoare. Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris”.

CNSC a dispus trimiterea dosarului în instanţă.

“Admite excepţia de necompetenţă materială a Consiliului, invocată din oficiu şi declină competenţa de soluţionare a contestaţiei formulate de PROEXCONSTRUCT SRL, în favoarea Tribunalului Hunedoara – Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal. Dispune trimiterea de îndată a dosarului către această instanţă de judecată. Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi”,  se arată în decizia CNSC.

“Obiectivul de investiții pentru care trebuie întocmite documentațiile tehnice este ”Modernizare străzi în Municipiul Petroșani”, care cuprinde străzile Grivița Roșie, Radu Șapcă și Micu Klein. Achiziția care este avută în vedere se va desfășura pe loturi. Fiecare stradă reprezintă un lot distinct. Denumirea achiziției: PT, DDE, DTAC și AT pentru ”Modernizare străzi în Municipiul Petroșani” pentru 3 loturi, străzile Grivița Roșie, Radu Șapcă și Micu Klein”, se arată în document.

Străzile Grivița Roșie, Radu Șapcă și Micu Klein sunt situate în municipiul Petroșani cartierul Colonie situat în vestul municipiului. Cartierul Colonie este delimitat la est de calea ferată, la nord și vest de râul Jiul de est și la sud de pârâul Maleia. Pe aceste străzi nu au fost realizate lucrări de modernizare sau reparații capitale, dar au fost realizate lucrări de reparații curente sau întreținere, după caz. Valoarea estimată a lucrărilor este de 102.549,70 lei. urmează să se stabilească firma care va executa lucrările de modernizare a celor străzi din cartierul Colonie.

Monika BACIU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.