.Index Actualitate Administratie

Locuri de muncă pentru persoane cu 10 clase

Primăria Petroșani organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat. Postul se află în cadrul Compartimentului administrare cimitire, seră de flori-zone verzi.

“In conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual vacantă de muncitor calificat tr.I din cadrul Compartimentului administrare cimitire, sera de flori – zone verzi”, arată anunțul Primăriei Petroșani.

Potrivit anunțului, cei care se înscriu la concurs trebuie să aibă 10 clase/ școală profesională/studii medii și o vechime minimum 3 ani. Concursul constă în 3 etape succesive selecţia dosarelor de înscriere, probă practică, proba interviu. Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani şi constă în proba practică în data de 21 martie 2017, ora 10, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse din data de 24.02.2017 până în data de 09.03.2017, ora 1600 la Primăria Municipiului Petroșani.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.