.Index Actualitate

Mediul o preocupare permanenta a angajatilor

mediu

 

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. este o organizaţie care urmăreşte creşterea prestigiului şi a încrederii clienţilor în capabilitatea şi calitatea serviciilor furnizate, în condiţiile minimizării impactului activităţilor sale asupra mediului, fără a pune în pericol securitatea şi sănătatea angajaţilor.

Ca instrument al activităţii manageriale in domeniul mediului, Complexul Energetic Hunedoara utilizează monitoringul pentru asigurarea unui flux informaţional, structurat atât pe sectoare specifice cat si intersectorial cu privire la sursele de poluare si calitatea mediului, la folosirea si starea resurselor naturale.

Laboratorul de monitorizare a factorilor de mediu din cadrul Sucursalei Diviziei Miniere CNH SA PETROŞANI are ca obiect de activitate efectuarea de analize fizico-chimice si măsurători asupra indicatorilor de calitate a mediului.

Monitorizarea continuă a indicatorilor specifici surselor de poluanţi este realizată prin efectuarea unui larg spectru de analize.
Prin măsurători la surse, laboratorul analizează permanent funcţionarea activităţilor la toate sucursalele Complexului Energetic Hunedoara SA, permiţând controlul emisiilor de poluanţi în ape şi sol.

Laboratorul este acreditat RENAR conform ISO 17025 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări” şi colaborează cu Agenţia de Protecţia Mediului Hunedoara, Administraţia Naţională Apele Române – Direcţia Apelor Jiu Craiova, Sistemul Hidrotehnic Petroşani, Garda de Mediu Hunedoara, Universitatea din Petroşani.

La cele doua termocentrale pentru evaluarea nivelului emisiilor de poluanţi în atmosferǎ (concentraţia noxelor gazoase şi de pulberi) măsurătorile se fac la coşul de fum, pe fiecare canal de gaze arse de la electrofiltrele şi cazanele energetice prin:

  • Măsurare continuă (on-line);
  • Prelevǎri de probe şi analize de laborator;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A recunoaşte rolul important pe care resursele naturale şi mediul înconjurător îl au în asigurarea unui viitor sigur, sănătos al comunităţii în care trăieşte. S CEH SA depune toate eforturile pentru asigurarea resurselor, inclusiv exemplul personal al top managementului, necesare pentru succesul sistemului de management al mediului organizaţiei si este dedicată implementării, certificării şi menţinerii unui Sistem de Management Integrat , care stabileşte căile efective de comunicare, identifică ţinte şi obiective măsurabile conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001/2005 şi SR OHSAS 18001:2008, compania fiind certificată în acest sens.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.