.Index Actualitate Administratie

Noi obiecţii în dosarul terenurilor din Parâng

Expertul care a realizat expertiza topografică pentru cele 46 de hectare de teren din Parâng a depus raportul la instanţa de la Curtea de Apel Alba Iulia. Părţile implicate în dosar, respectiv Primăria Petroşani şi Romsilva au la dispoziţie aproape o lună de zile pentru a depune eventualele obiecţii.

“Amână cauza la data de 23.11.2016 pentru a da posibilitate părţilor litigante să ia cunoştinţă de conţinutul suplimentului la lucrarea de expertiză topografică efectuată în cauză de către domnul expert Coste Şofron, şi să formuleze eventuale obiecţiuni la aceasta, obiecţiuni pe care le vor depune în scris la dosar înainte cu 5 zile de termenul de judecată stabilit”, arată soluţia instanţei.

Proces început în anul 2012

Procesul dintre municipiul Petroşani şi Romsilva a început în anul 2012. Municipalitatea de la Petroşani a primit o sentinţă favorabilă, însă aceasta a fost atacată de Romsilva, iar dosarul a fost trimis spre rejudecare. Autorităţile locale de la Petroşani vor achiziţiona servicii de consultanţă şi reprezentare juridică pentru acest dosar.

“În anul 2012 prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia (…) Municipiul Petroşani a solicitat instanţei obligarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva la respectarea prevederilor Legii nr. 526/2013 pentru aprobarea programului naţional de dezvoltare a turismului Schi în România. În primul ciclu procesual solicitarea municipiului Petroşani a fost admisă de instanţă, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva fiind obligată, prin sentinţa civilă nr. 396/2012, să emită avizul de scoatere definitivă din fondul forestier naţional prin tranfer din proprietatea publică a statuluii în proprietatea publică  a municipiului Petroşani, a suprafeţelor de teren destinate realizării pârtiilor pentru practicarea schiului, precum şi realizării instlaţiilor de transport pe cablu aferente acestora, necesare pentru executarea proiectului “Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng”. În sentinţa menţionate, însă, nu se arată în mod expres suprafaţa care urmează să fie transferată în proprietatea municipiului Petroşani, motiv pentru care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul formulat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva şi a trimis cauza spre rejudecare instanţei de fond, respectiv Curtea de Apel Alba Iulia, în vederea stabilirii în mod concret a suprafeţelor ce urmează să fie scoase din fondul forestier naţional”, arată documentele Primăriei Petroşani.

Pentru soluţionarea cauzei, municipalitatea de la Petroşani poate achiziţiona servicii de consultanţă juridică.

“Potrivit ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă şi/sau reprezentare în situaţii temeinic justificate. Din aceste considerente şi având în vedere necesitatea reprezentării legale şi formularea cererilor în dosarul nr. 677/57/2012* aflat în rejudecare pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia, consider oportună achiziţionarea unor servicii de consultanţă şi reprezentare juridică”, mai arată documentele.

Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Petroşani se confruntă cu un volum mare şi complex de activităţi juridice, iar personalul de specialitate este insuficient, astfel a fost nevoie de achiziţionarea unor servicii de consultanţă juridică pentru acest dosar.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.