.Index Actualitate

Performanţă şi calitate

La Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroşani

În 17 şi 18 noiembrie, la Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroşani a avut loc vizita de evaluare externă periodică în vederea atestării nivelului calităţii serviciilor educaţionale. Verificarea a fost făcută de două cadre didactice de la Timişoara, membre ale ARACIP.

Din cei 43 de indicatori luaţi în considerare, liceul a reuşit performanţa de a obţine calificativul „foarte bine” la 40 dintre ei. Activitatea cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic a fost apreciată la superlativ în domenii precum: activitate ştiinţifică, dotarea spaţiilor şcolare cu tehnologie informatică, dezvoltarea profesională a personalului etc. Au fost notate cu „bine” numai aspecte legate de spaţiile auxiliare.

“Felicit  cadrele didactice, personalul auxiliar și cel nedidactic, precum și elevii, pentru implicarea serioasă în procesul instructiv-educativ. Astfel, rezultatele înregistrate au fost o consecință firească a muncii depuse”, a declarat Lucian Resmeriță directorul Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroşani.

Performanţa este cu atât mai notabilă, cu cât în majoritatea instituțiilor similare din ţară numărul calificativelor „foarte bine” este semnificativ mai mic.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.