Școala Gimnazială nr. 3 din Lupeni va fi modernizată

Școala Gimnazială nr. 3 din Lupeni va fi modernizată. Școala Gimnazială Nr.3 din municipiul Lupeni va fi modernizată. Pentru primarul Lucian Resmeriță, profesor de meserie, este o prioritate ca actul educațional să se desfășoare la cele mai înalte standarde. În acest sens, mai multe școli de pe raza localității deja au fost modernizate, iar pentru celelalte urmează ca aceste lucrări să înceapă în viitor.

De această dată, autoritățile locale din municipiul Lupeni au scos la licitație un contract în valoare de 188.903 de lei care prevede elaborarea Proiectu tehnic și detalilile de execuție pentru obiectivul ”Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 3 Lupeni”

”Obiectul achiziției îl reprezintă “Elaborare Proiect tehnic si detalii de executie pentru obiectivul Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 3 Lupeni”, faza PTAC, PTOE, întocmire documentații în vederea obținerii avizelor conform CU și Asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor, Certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor.

Obiectivul general al proiectului “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr. 3 Lupenii” îl constituie crearea premiselor necesare în vederea contribuirii la creșterea gradului de participare la educație, creșterea calității învățământului profesional și tehnic și asigurarea unui climat adecvat și modern pentru desfășurarea procesului educațional. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al priorității de investiție 10.1, respectiv, obiectivul specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, prin prisma faptului ca prin proiect se va reabilita și moderniza clădirea, care va avea dotările corespunzătoare desfășurării procesului educațional și a celui recreativ”, arată documentația.
Astfel, prin crearea unor condiții suplimentare față de cele din prezent în infrastructura educaționala de la nivel local, se va sprijini gradul de participare la nivelul învățământului profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții.

Leave a Reply

Your email address will not be published.