.Index Actualitate Administratie

Termoficare Vulcan – act dintr-o scrisoare pierdută

Abonații sistemului de termoficare din Vulcan stau și îngheață lângă calorifere din cauza unei “scrisori pierdute”. Termoficarea de la Vulcan pare a fi un act dintr-o scrisoare pierdută. Complexul Energetic Hunedoara a solicitat administrației locale de la Vulcan încă de la începutul anului 2016 să precizeze dacă intenționează să beneficieze de agent termic în sezonul rece 2016-2017. Adresa CEH a rămas fără răspuns.

“În data de 18.02.2016, prin adresa nr. 235, am solicitat Primăriei municipiului Vulcan să ne comunice intenția acesteia privind furnizarea în viitor a agentului termic în acest municipiu și dacă există perspective de reluare a furnizării, punctele termice care vor funcționa. Acest lucru a fost solicitat în vederea întocmirii unui program de măsuri în scopul securizării instalațiilor de alimentare cu energie termică ce rămân în funcție și a celor care urmează a se dezafecta. Deoarece la această adresă nu am primit răspuns în timp util, sucursala nu a mai disponibilizat resurse financiare în scopul pregătirii racordurilor între magistrala de agent primar și punctele termice din municipiul Vulcan în vederea furnizării de agent termic”, arată un răspuns al Complexului Energetic Hunedoara către o întrebare adresată de consilierul local Florin Govor.

Primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, le spunea consilierilor în ședința din luna noiembrie că CEH nu a vrut să furnizeze agent termic.

“Complexul Energetic Hunedoara  nu a vrut să furnizeze agent termic populaţiei din cauza datoriilor. Astfel, tariful de distribuţie este de 74,95 de lei/Gcal. În celelalte şcoli şi grădiniţe avem panouri solare, pompe de căldură şi gaz metan. Primăria Vulcan şi Consiliul Local Vulcan nu au datorii. Cei de la Paroşeni nu furnizează agent termic populaţiei din cauza celor care nu au plătit. CEH nu vrea să livereze agent termic către populaţie până nu sunt achitate datoriile”, a spus Gheorghe Ile, primaurl municipiului Vulcan în ședința din luna noiembrie 2016.

A fost nevoie de aproape un an de zile pentru ca municipalitatea de la Vulcan să solicite furnizarea agentului termic. Abia în data de 5 decembrie 2016, Primăria Vulcan a transmis o solicitare Complexului Energetic Hunedoara.

“Solicitarea Primăriei municipiului Vulcan privind furnizarea agentului termic către instituțiile publice din municipiul Vulcan pentru iarna 2016-2017 a fost transmisă către SCEH –SE Paroșeni în data de 05.12.2016 prin adresa nr. 38567. Deoarece temperaturile exterioare erau foarte scăzute, nefiind executate lucrările necesare în vederea pregătirii sezonului rece, nu s-a putut începe furnizarea agentului termic din cauza problemelor tehnice apărute”, mai arată răspunsul CEH.

Doar puncte termice din Vulcan sunt alimentate cu agent termic, iar acestea asigură încălzirea în câteva instituții publice din subordinea municipalității.

“Până în prezent am reușit să alimentăm cu agent primar PT 2 și PT 5, puncte termice din care se alimentează Școala generală nr. 5, grădinița nr. 5, Colegiul Tehnic Mihai Viteazu și Spitalul municipal Vulcan. Pentru celelalte PT-uri întâmpinăm greutăți de natură tehnică, la a căror remediere se lucrează. Pentru a avea suport legal în furnizarea energiei termice s-a încheiat Convenția nr. 377/06.01.2017 privind asigurarea agentului termic în municipiul Vulcan, pentru luna ianuarie. Măsurile stipulate în convenție au forță obligatorie pentru părțile semnatare și reglementează raporturile de furnizare a agentului termic la instituțiile publice de pe raza municipiului Vulcan pentru perioada ianuarie – aprilie 2017”, se mai precizează în răspuns.

Conducerea Complexului Energetic Hunedoara cere predictibilitate, astfel încât să se poată întocmi planuri certe pentru reabilitarea rețelelor de termoficare.

“În concluzie, SE Paroșeni are posibilitatea tehnică de a furniza agent termic către instituțiile publice și/sau persoane fizice din municipiul Vulcan, cu condiția existenței unei strategii clare, inclusiv multianuală, în ceea ce privește furnizarea energiei termice, iar solicitarea de furnizare să vină în timp util, astfel încât să se realizeze, încă din perioada anotimpului călduros (vară) lucrările de mentenanță pentru punerea în funcție a alimentării cu agent termic necesar furnizării în anotimpul rece”, mai arată răspunsul CEH.

Societăți noi și falimentate

De-a lungul anilor,la Vulcan s-au înfiinţat societăţi de termoficare ce au devenit nerentabile din cauza abonaţilor care nu şi-au achitat contravaloarea facturilor pentru energia termică.

“Pe raza municipiului Vulcan, distribuţia energiei termice către locuinţe, agenţi economici şi instituţii s-a realizat până în 2009 de SC Edil Therma SA Vulcan, societatea care a intrat în insolvenţă în anul 2009, valoarea litigiului fiind de 27.845.712 lei- sumă înscrisă la masa credală. Începând din anul 2009 până în anul 2014, luna aprilie, distribuţia în municipiul Vulcan a enegiei termice către locuinţe, agenţi economici şi instituţii a fost asigurată de SC Pregoterm SA Vulcan. Prin sentinţa 8/CC/2014 instanţa Tribunalului Hunedoara a aprobat divizarea SC Pregoterm SA Vulcan în două societăţi comerciale distince, respectiv SC Pregoterm SA Vulcan şi SC Termoficare Vulcan SA. În urma divizări, prin procesul verbal de predare-primire (…) SC Termoficare Vulcan SA a preluat datorii comerciale datorate SCEH-Sucursale Electrocentrale Paroşeni în sumă de 9.545.255,67 lei, reprezentând contravaloarea energie termice livrate şi majorări (penalităţi) calculate pentru neachitarea în termen de 30 de zile a contravalorii enegiei termice livrate”, arată un răspuns CEH din luna octombrie a anului trecut.

Numai că în anul 2014 şi SC Termoficare Vulcan SA a intrat în insolvenţă, iar mai apoi în famiment, societatea fiind administrată de lichidatorul judiciar Quantum SPRL Deva.

“Datoria totală este de 11.859.070,18 lei, iar suma înscrisă la masa credală este de 11.200.668,21 lei. Prin decizia nr. 1309/01.02.2016 şi Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 08.02.2016 s-a hotărât sistarea livrării agentului termic în sistem centralizat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vulcan. Precizăm că aceste societăţi au ca unic acţionar Consiliul Local al municipiului Vulcan”, arată răspunsul CEH.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.