.Index Actualitate

Universitatea Petroşani în clasamentul internaţional

Ministerul Educaţiei prezintă un raport privind starea sistemului de învăţământ superior din România. Raportul relevă faptul că în ultimii ani universităţile au pierdut mii de studenţi. Situaţia nu diferă nici la Universitatea Petroşani, însă aceasta este poziţionată într-un clasament internaţional.

“Într-un clasament al instituțiilor de învățământ superior la nivel global, realizat de Uniunea Europeană în 2013, pe baza unor indicatori de performanță privind „reputația pentru cercetare”, „calitatea predării”, „orientarea internațională”, „succesul transferului de cunoștințe” și ”angajamentele regionale”, au intrat 10 universități din România. Instituțiile de învățământ superior din România cuprinse în clasamentul european au fost: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Academia de Studii Economice din București, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj- Napoca, Universitatea din București, Universitatea din Petroșani, Universitatea de Vest din Timișoara”,  se arată în raportul Ministerului Educaţiei.

Potrivit raportului ministerului, numărul studenţilor este din ce în ce mai mic, iar trendul se păstrează la nivel naţional.

“Numărul de studenți înmatriculați în învățământul superior ciclul licență continuă tendința descendentă înregistrată în ultimii ani universitari. În anul universitar 2014/2015, învățământul superior din România cuprinde 411.229 studenți, în scădere cu peste 5 puncte procentuale (22 mii studenți) față de anul anterior. Scăderea numărului absolut de înmatriculări de la un an la altul este determinată de un complex de factori: ponderi mai reduse de absolvenți de liceu; din ce în ce mai puține persoane aleg să urmeze simultan mai mult de un program de studii universitare (spre deosebire de anii anteriori); populația de vârstă teoretică de școlarizare la acest nivel de studiu (19-23 ani) se află într-o scădere constantă (declinul demografic al României). Alţi factori, care determină scăderea drastică a numărului de studenți, sunt generaţi de realități care se manifestă la nivelul sistemului național de învățământ: rata crescută de părăsire timpurie a sistemului educațional preuniversitar, rata mai redusă de absolvire a învățământului liceal cu examen de bacalaureat, fenomenul migrației externe a potențialilor studenți. Toţi aceşti factori afectează dimensiunea cohortei care ar putea să acceadă la nivelul superior de educație”, mai arată raportul.

În aceste zile, la Universitatea Petroşani are loc ultima etapă de admitere din acest an. Încă mai sunt locuri disponibile la sistemul bugetat, dar şi la cel cu taxă.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.