500 de studențí bursieri

Aproximativ 500 de studenți ai Universității Petroșani beneficiază de burse. Guvernul a luat anumite măsuri măsuri fiscal-bugetare care stabilesc beneficii substanţiale pentru studenţi, ce constau în transport gratuit cu trenul şi burse sociale majorate. Astfel, actul normativ care prevede creşterea punctului de pensie, a salariilor artiştilor şi personalului din administraţia publică locală aduce modificări şi la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, stabilind că studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, beneficiază de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.

De asemenea,  două noi alineate introduse în lege reglementează aspectul potrivit căruia cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse și protecție socială a studenților se stabilește la 201 lei/ lună pe perioada derulării activităților didactice/student de la învățământul cu frecvență, fără taxă de studii.

La Universitatea din Petroșani, aproximativ 500 de studenți beneficiază de burse.

“Cuantumul alocat aferent unui student bugetat este de 83 de lei și se aplică pentru studenții români bugetați. Fondul de burse al Universității Petroșani este de peste 181.000 de lei. Condiția principală ca un student să beneficieze de burse este ca acesta să fie integralist. La noi, aproximativ 500 de studenți beneficiază de burse, acestea având o valoare cuprinsă între 200 și 500 de lei”, a declarat Eduard Edelhauser, prorectorul Universității Petroșani.

Ordonanța de urgență dă posibilitatea universităților să decidă dacă măresc sau nu cuantumul burselor acordate studenților.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.