.Index Actualitate Administratie

A fi sau a nu fi…?   VALEA JIULUI – O NOUĂ ETAPĂ DE EVOLUŢIE

ileRealitatea acestor timpuri ne obligă să putem vedea viaţa oamenilor din Valea Jiului şi după ce mineritul se va restructura şi reorganiza.

 

Categoric nu putem sta cu mâinile în sân. Cum de altfel nu am făcut-o nici până acum. Este însă momentul să intensificăm aceste eforturi mult mai bine conjugate, între toţi cei ce pot contribui la o schimbare reală a viziunii de menţinere şi de dezvoltare în etape a acestei zone. Dacă nu avem o viziune realistă asupra a ceea ce putem face pentru viaţa oamenilor de aici, nu vom reuşi niciodată să facem nimic. Dacă nu ne trezim măcar acum în al doisprezecelea ceas, să nu ne mire că vom avea un destin pe care nimeni nu cred că îl doreşte.

 

Deşi există mulţi sceptici care văd Valea noastră îngropată sub cenuşa uitării, eu nu pot şi nu vreau să mă alătur lor.

 

În primul rând pentru că îmi asum rolul de lider al unei comunităţi care are un potenţial de mediu, economic, social, cultural, intelectual, de tradiţii locale şi spiritual deosebit, pe care am convingerea că îl putem valorifica în viziunea dezvoltării urbei noastre (şi implicit a celor din jur) din următorii ani.

 

În al doilea rând pentru că sunt promotorul unor proiecte de dezvoltare care reprezintă platforme realiste de relansare economică a zonei noastre.

 

În al treilea rând pentru că toate discuţiile avute cu toţi cei ce – ca şi mine – văd în Valea Jiului potenţialul de dezvoltare pe care trebuie doar să reuşim să-l punem în mişcare, îmi confirmă faptul că avem forţa şi masa critică necesare pentru a reuşi. Sunt foarte mulţi oameni de afaceri cu care am stat de vorbă şi care au viziunea dezvoltării acestei zone dincolo de activitatea minieră, care se stinge încet-încet, aşa cum s-a putut observa în localităţile din jur (Aninoasa, Uricani). Sunt oameni care vor să investească şi care cer pentru aceasta susţinerea politică şi guvernamentală absolut necesare în această perioadă, pentru direcţiile de dezvoltare pe care le-am gândit şi le propunem împreună la nivelul instituţiilor guvernamentale.

 

Sunt trei mari linii de dezvoltare care pot asigura un standard de viaţă bun pentru locuitorii acestei zone şi garanţia continuării existenţei acestei zone în mod unitar.

 

  1. Urgenţa obţinerii din partea Guvernului României a unei hotărâri care să readucă la locul cuvenit din punct de vedere teritorial – zonele rurale tradiţionale ale Văii Jiului.

 

Este un proiect viabil, care poate permite relansarea tuturor activităţilor agricole şi de creştere a animalelor, a celor de colectare şi procesare a fructelor de pădure, colectarea de plante medicinale, activităţile pentru protejarea şi conservarea ecosistemelor, a mediului natural în general, prin fondurile europene care pot fi şi care trebuie atrase. Suntem în perioada în care pregătim toate documentele necesare pentru a obţine din partea Guvernului această hotărâre.

 

  1. Continuarea dezvoltării proiectelor turistice, cu accent pe atragerea tuturor investitorilor care să dezvolte aici resorturile hoteliere, de recreaţie, sport, aventură şi divertisment conform posibilităţilor oferite de mediul nostru natural, absolut minunat.

 

  1. Dezvoltarea activităţilor productive şi de servicii la nivel de IMM-uri este unul din motoarele de bază ale economiei locale, care poate absorbi forţa de muncă neocupată şi poate impulsiona dezvoltarea de proiecte locale, care nu pot fi puse în operă, oricât de binevoitori ar fi edilii locali, fără resursele pe care doar o economie locală înfloritoare le poate da. Susţinerea dezvoltării mai ales a IMM-urilor are la bază analizele economice făcute la nivelul investiţiilor mari. Aceste analize pun în evidenţă faptul că pentru etapa cel puţin imediat următoare, este dificil şi neperformant să gândim o strategie de dezvoltare economică prin investiţii productive de dimensiuni mari. Avem toate argumentele economice şi posibilităţile reale din teren pentru a susţine deschiderea de activităţi noi atât în domeniul producţiei cât şi al serviciilor prin impulsionarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, printr-o mai bună corelare a ofertelor de locuri de muncă cu forţa de muncă calificată existentă pe piaţa muncii.

 

Desigur că în jurul acestor trei mari direcţii de dezvoltare vor gravita foarte multe activităţi dedicate vieţii oamenilor.

 

Valea Jiului a existat şi înainte de minerit şi trebuie să-şi găsească resursele penmtru a rămâne o zonă vie şi după ce mineritul se va redimensiona, ca urmare a procesului de restructurare. Oricum zăcămintele de huilă existente vor rămâne ca avere importantă şi disponibilă a zonei noastre, într-un alt context de dezvoltare durabilă nu doar locală, dar şi regională şi naţională.

 

A fi sau a nu fi… Valea Jiului ?… pentru mine nu este o întrebare retorică… Este doar o abordare plină de asumare, pentru a face tot ceea ce depinde de mine şi de oamenii din jurul meu în sensul protejării, menţinerii şi dezvoltării vieţii oamenilor de aici.

 

Ing. Gheorghe ILE

Primarul municipiului Vulcan

Leave a Reply

Your email address will not be published.