.Index Actualitate

A început numărătoarea inversă

Minele Paroșeni și Uricani închise până în decembrie

Încă două unități miniere vor fi închise până la finalul acestui an. A început numărătoarea inversă pentru minele Paroșeni și Uricani care vor fi închise până la finalul acestui an, conform programului aprobat de Comisia Europeană în baza deciziei 787 din 2010.

“Pentru fiecare din unităţile de producţie Petrila, Paroşeni și Uricani s-au întocmit Planurile de încetare aăactivităţii (PIA), planuri în care sunt stabilite termenele precise de finalizare a activităţii de exploatare, respectiv încetarea permanentă a producţiei şi a vânzărilor de cărbune, după cum urmează: – Unitatea de producţie Exploatarea Minieră Petrila:anul 2015 – Unitatea de producţie Exploatarea  Uricani anul 2017 – Unitatea de producţie Exploatarea Paroşeni: anul 2017”, arată planul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului.

Unitatea minieră de la Petrila a fost închisă în urmă cu doi ani. În luna octombrie a anului 2015 s-a scos ultimul bulgăre de cărbune, iar aceeași soartă o vor avea și celelalte două unități miniere.

În urma procesului de închidere a minei, construcţiile tehnologice şi cele administrative, cu excepţia celor păstrate pentru alte destinaţii vor fi demolate. Lucrările de demolare vor consta din dezafectarea de utilaje şi echipamente a construcţiei şi demolarea clădirii, inclusiv a fundaţiilor.

Rezerva geologică de bilanţ a zăcământului aflată în exploatare este de peste 244 milioane tone. Exploatarea industrială a zăcământului a început în urmă cu 159 de ani, respectiv din anul 1852.  Rezerva industrială totală (valorificabilă) în perimetrele luate în concesiune din Valea Jiului este de de 96,0 milioane tone. Această rezervă poateă asigura continuitatea exploatării pe o perioadă de peste 41,2 de ani, la nivelul actual de producţie de 2,3 mil. tone.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.