.Index Actualitate

Ajutorul de stat pentru SNIMVJ – 84,5 milioane

Ajutorul de stat pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului este cuprins pe agenda Ministerului Energiei. Acesta urmează a fi introdus pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Guvern pentru aprobare. Proiectul prevede peste 44 de milioane de lei ca subvenție pentru huila energetică și 39 de milioane pentru cheltuielile excepționale.

“Se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive. Ajutorul de stat în sumă totală de 84.554 mii lei pentru anul 2017, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final și Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8066/final, modificată prin adresa Comisiei Europene nr.COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 din 20.12.2016, astfel: pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă, ajutorul de stat, în sumă de 44.646 mii lei, se va acorda sub forma unui grant direct, pentru o cantitate maximă livrată de 236.000 tone și o putere calorifică minimă de 3.462 kcal/kg, ajutorul de stat per Gcal fiind de 54,64 lei. Pentru unităţile intrate în proces de închidere definitivă se acordă ajutor de stat pentru suportarea de cheltuieli excepţionale în sumă de 39.908 mii lei, cheltuieli care nu sunt legate de producţia curentă”, arată proiectul de act normativ.

Obiectivul ajutorului îl constituie facilitarea închiderii unităților de producție Paroșeni si Uricani. Pentru fiecare dintre aceste unități de producție care urmează să fie închise , au fost întocmite planuri pentru încetarea activității care conțin datele exacte la care va înceta activitatea de exploatare. Ministerul Energiei monitorizează nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât preţul cărbunelui livrat de unităţile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât preţurile cărbunelui de o calitate similară provenit din terţe state.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.