.Index Actualitate

Bătrânii bolnavi îngropați de birocrație

Ministerul Sănătății nu consideră necesară deschiderea unui punct permanent al CJAS la Petroșani. 150 de persoane la ghișeul Casei de Sănătate de la Petroșani. În fiecare zi de joi, sute de persoane din întreaga Vale a Jiului se calcă în picioare pentru a ajunge la ghișeul Casei de Sănătate de la Petroșani. Oameni bolnavi, bătrâni sau tineri stau la rând ore în șir pentru a-și rezolva problemele. Conform datelor Direcției Județeană de Statistică Hunedoara, la ghișeul mobil de la Petroșani se prezintă în medie 130-150 de persoane, din care 30% pentru probleme privind categoria de asigurat, 10% se prezintă pentru demersuri în urma pierderii cardului național de sănătate, 50% pentru depuneri de documente (card european, obținere dispozitive medicale și comisii terapeutce) și 10% se prezintă pentru a obține diferite informații. Oficialii ministerului susțin că nu este oportună deschiderea unui punct de lucru permanent al CJAS la Petroșani, aceștia făcând referire la o serie de legi.

 

“În present nu se justifică deschiderea unui punct de lucru permanent al Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara, în Valea Jiului. Totodată, ținând cont de faptul că Casa NAțională de Asigurări de Sănătate este preocupată continuu pentru asigurarea protejării asiguraților în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în calitate de instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, care administrează șI gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor șI programelor Guvernului în domeniul sanitar; Casa Națională de Asigurări de Sănătate are ca principal obiect de activitate asigurarea funcționării unitare șI coordinate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România șI are în subordine casele de asigurări de sănătate, în urma unei analize eficiente legislative privind înființarea de oficii teritoriale, se va avea în vedere oportunitatea adoptării unei reglementări unitare la nivel național în acest sens”, arată oficialii Ministerului Sănătății.

 

În anul 2013 s-a luat în discuție deschiderea unui punct de lucru permanent al CJAS, la Petroșani. Înființarea unui punct de lucru permanent al Casei de Asigurări de Sănătate se poate realiza printr-o inițiativă legislativă, respectiv promovarea unei hotărâri de guvern în acest sens, demers care în anul 2015 a fost încercat, însă acesta nu a avut finalitate. Ca soluție de compromis, în anul 2013 a fost deschis ghișeul de la Petroșani. Acesta funcționează în fiecare joi de la ora 10:00 la ora 15:00. În fiecare zi de joi, sute de persoane iau cu asalt ghișeul Casei de Sănătate de la Petroșani.

Bolnavii trimiși la poștă sau pe net

Pentru a obține anumite documente sau servicii ale Casei Județene de Asigurări de Sănătăte, bolnavii sunt trimiși la oficiile poștale sau pe internet.

“Potrivit ordinului președintelui CNAS nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii șI distribuției cardului duplicate către asigurat, precum șI a modalității de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor șI dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului național de asigurări sociale de sănătate, cererea de eliberare a cardului duplicate, completată șI semnată de către titularul, sau după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență asiguratul sau se transmite prin servicii poștale”, arată cei de la Ministerul Sănătății.

În alte condiții, pacienții sunt trimiși să navigheze pe internet pentru a intra în posesia unor servicii ale CJAS.

“Potrivit art. 11 din Normele metologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, aprobate prin Ordinul președintelui CNAS nr. 581/2015, modalitatea electronică de verificare a calității de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu șI dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente șI dispozitive medicale în câmpul CNP din aplicația instalată pe site-ul CNAS la adresa (…) iar în cazul în care persoana care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu șI dispozitive medicale, cu excepția celor din pachetul minim de servicii medicale, ca urmare a interorgării aplicațiie menționate mai sus, apare neasigurată, aceasta va face dovada calității de asigurat cu adeverința de asigurat. Pentru obținerea adeverinței de asigurat persoana se adresează casei de asigurări de sănătate la care aceasta este luată în evidență, prezentând documentele necesare dovedirii calității de asigurat”, mai arată cei de la Ministerul Sănătății.

Cei de la minister vin șI cu precizări pentru persoanele care suferă de anumite dizabilități.

“Potrivit art. 12, alin 4 din actul normativ mai sus menționat, persoanele care se află în incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la casa de asigurări, eliberarea adeverințelor se face prin corespondență. Potrivit art. 297, alin 1, lit. e) din legea nr. 95/2006, republicată cu modificările șI completările ulterioare, din Consiliul de Administrație al CAS Hunedoara fac parte doi reprezentanțI desemnațI de Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Hunedoara”, mai subliniază cei de la Ministerul Sănătății.

Astfel, bolvanii nu sunt o prioritate pentru minister.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.