.Index Actualitate

CEH are nevoie de peste 170 de milioane cash în 5 luni Activele scoase spre închiriere, vânzare de fier vechi şi reducere de personal

jujan gereaActivele CEH, scoase spre închiriere. Pentru reducerea costurilor, dar şi pentru atragerea de fonduri la visteria societăţii, conducerea Complexului Energetic Hunedoara a decis să îşi închirieze activele. Aceste activităţi fac parte din măsurile de eficientizare prin reducerea costurilor.

 

“Iniţierea unor proceduri în vederea închirierii unor active disponibile (cantina S.E.Deva, microcantina S.E. Paroţeni, hotel Onix, cabana Jiet, cabana 5 Sud Lupeni)”, se arată într-un document semnat de ministrul Energiei, Andrei Gerea.

 

Tot la capitolul de reducere a costurilor se va lua şin măsura de renunţare la unele contracte de prestări servicii încheiate cu terţi şi realizarea respectivelor activităţi cu personal propriu

 

Reducerea personalului şi a costurilor, prioritare la CEH. Conducerea executivă şi administrativă a Societăţii Complexul Energetic Hunedoara  a adoptat la finele lunii februarie 2015 un program pe termen scurt, de reorganizare şi eficientizare a activităţii societăţii, care se implementează în cursul anului 2015. printre măsurile de eficientizare se numără şi reducerea numărului de personal.

 

“Noua structură a CEH va avea în componenţă 7 sucursale, organizate ca centre de cost şi 10 puncte de lucru. Prin aceste măsuri se va asigura reducerea personalului TESA şi de conducere şi va creşte numărul personalului de execuţie. De asemenea, se va obţine o structură organizatorică mai suplă care va permite realizarea unui sistem informaţiona1 şi decizional mai eficient. Implementarea unui program de concedieri colective pentru un număr de 540 salariaţi. În cadrul acestei măsuri au inceput negocierile cu partenerul de dialog social, avându-se în vedere măsurile de protecţie socială care vor fi acordate salariaţilor ca urmare a aplicării măsurii concedierilor colective, în aplicarea prevederilor OUG nr. 2/2015 şi OUG nr. 36/2013”,  se arată într-un document semnat de ministrul Energiei Andrei Gerea.

 

 Măsuri de eficientizare de natură comercială

 

Conducerea societăţii încearcă să aducă bani la buget pentru aşi asigura lichidităţile. Astfel se doreşte valorificarea pieselor de schimb, a echipamentelor şi a deşeurilor rezultate în urma dezafectării grupului energetic nr.1 Mintia, casarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar rezultate în urma reparaţiilor de la Sucursala Electrocentrale Paroşeni şi valorificarea prin vânzare a stocurilor de materiale, piese de schimb şi echipamente fără mişcare, existente în depozitele societăţii şi incheierea de contracte multianuale şi contracte subsecvente, în urma cărora, datorită existenţei perspectivei, predictibilităţii şi siguranţei afacerii, se pot obţine reduceri ale preţurilor de achiziţie;

Situaţia economico-financiară a CEH este extrem de dificilă, societatea înregistrând la finele anului 2014 pierderi de peste 350 milioane lei şi o valoare a plăţilor restante de circa 370 milioane lei din care numai la bugetul consolidat al statului de circa 290 milioane lei.

Confruntându-se cu o situaţie financiară deosebită, CEH se află în situaţia de a nu fi dispus de fondurile necesare pentru acoperirea certificatelor de CO2, cerinţă de mediu obligatorie pentru poluarea produsă de societate în cursul anului 2014.

Pentru a veni în sprijinul societăţii, Guvernul României a aprobat în şedinţa din data de 25.03.2015, un Memorandum privind acordarea unui ajutor de stat pentru salvarea CEH, societate aflată în dificultate.

Lichidităţi de milioane

 

Analizele realizate la nivelul CEH împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene, Direcţia Generală Concurenţâ, au condus la un necesar de lichiditate pentru perioada aprilie-septembrie 2015, pentru societate, de aproximativ 167.000.000 lei. in data de 21.04.2015, Comisia Europeană a emis Decizia nr. C(2012) 2652 final, cazul SA. 41318 — Romania, ajutor de stat pentru salvare către CEH, prin care Comisia a decis să nu ridice obiecţiuni şi că acest ajutor de stat este compatibil cu piaţa internă conform articolului 107(3) din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene. Adunarea Generală a Acţionarilor a CEH a aprobat accesarea de către Societate a ajutorului de stat pentru salvarea intreprinderilor aflate în dificultate destinat acoperirii necesarului de lichidităţi pentru susţinerea activităţii pe o perioadă de 6 luni şi pentru achiziţionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.