.Index Actualitate Administratie

Centralele pe gaz au trecut în administrarea școlilor

Centralele pe gaz au trecut în administrarea unităților de învățământ din Petroșani. Autoritățile locale au luat decizia de a monta centrale pe gaz la unitățile de învățământ pentru ca elevii să nu înghețe în sălile de curs atunci când CEH nu furnizează agent termic. Astfel, au fost montate șase centrale termice care au ajuns în administrarea unităților de învățământ.

”Prin hotărâri ale Consiliului Local, în anul 2015 s-a aprobat transmiterea în administrare către unitățile de învățământ din municipiul Petroșani a imobilelor aparținând domeniului public al municipiului Petroșani în care își desfășoară activitatea. La cele șase unități de învățământ menționate în proiectul de hotărâre (Școala Gimnazială nr. 7, Școala I.G. Duca – sediul nou, Școala I.G. Duca – sediul vechi, Școala Avram Stanca, Colegiul Economic Hermes Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida – n.r.) s-au construit puncte termice și s-au montan centrale de încălzire pe gaz. Conform dispozițiilor art. 36, al. 5 litera a, coroborate cu  art 123, al. 1 din  legea 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște darea în administrare a bunurilor proprietate publică a unității administrativ – teritoriale în condițiile legii, către regii autonome sau instituții publice”, spune Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroșani.

Municipalitatea de la Petroșani a investit milioane de lei în montarea de centrale termice la unitățile de învățământ.

 

Monika BACIU

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.