.Index Actualitate

Comisia dictează, România aplică

parlamComisia Europeană susţine energia regenerabilă. Conform unui document al Consiliului Concurenţei, Comisia Europeană susţine producerea energiei din resurse regenerabile, astfel că ajutoarele de stat pentru cărbune sunt limitate.

 

 

Ramură importantă a economiei naţionale, industria extractivă asigură materia primă pentru multe sectoare industriale majore, precum construcţiile, metalurgia, petrochimia, sectorul energetic (peste 40% din producţia de energie a ţării noastre se realizează pe bază de cărbune, o resursă mult mai poluantă şi mai dăunătoare mediului decât energia produsă din resurse regenerabile).

 

“Anul 2009 a fost ultimul an în care furnizorii de ajutor de stat au acordat ajutoare şi pentru obiective orizontale, respectiv pentru protecţia mediului. În acest context, ajutoarele de stat acordate industriei extractive din România, în perioada 2010 – 2012, au continuat să scadă (de la o pondere de 30,44% în anul 2010, la 6,38% în anul 2012) în total ajutor de stat naţional13 şi au fost acordate exclusiv pentru sectorul extracţiei de cărbune (huilă). Pentru perioada 2014 – 2020, politica Uniunii Europene este de a încuraja dezvoltarea resurselor regenerabile de energie, de realizare a unei economii europene sigure şi durabile, cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi cu un sprijin pe durată determinată, degresiv, pentru minele de cărbune necompetitive. În anul 2011, industria extractivă nu a mai primit subvenţii din partea furnizorilor de ajutor de stat, iar în anul 2012 au fost acordate ajutoare numai pentru închiderea minelor de cărbune necompetitive, respectiv pentru trei dintre unităţile de producţie din cadrul Companiei Naţionale a Huilei Petroşani, pentru extracţia huilei”,  se arată într-un raport al Consiliului Concurenţei.

 

În acest sens, la data de 10 decembrie 2010, Consiliul Uniunii Europene, a emis Decizia 2010/787/UE privind ajutorul de stat acordat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, decizie ce marchează tranziţia în sectorul cărbunelui, de 54 la aplicarea de norme sectoriale, la aplicarea de norme generale privind ajutorul de stat, măsuri aplicabile tuturor sectoarelor economice.

 

În acelaşi document se arată că “pe termen scurt, furnizorii de ajutor de stat trebuie să regândească noi modalităţi de sprijin al sectorului cărbunelui, atragere de investiţii private prin crearea unor parteneriate public privat”.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.