Cum se pot casa parcările?

Două parcări din municipiul Petroșani vor fi casate. Direcția de Administrarea a Domeniului Public și Privat al municipiului Petroșani solicită casarea a două parcări care au fost dobândite în anii 1968-1985. Cum se pot casa două parcări ar fi întrebarea? Reprezentanții DADPP dau și răspunsul.

parcari casate“Sunt parcări care nu ne aparțin nouă și am făcut reevaluarea patrimoniului și s-au depistat niște parcări care nu ne aparțin. Spre exemplu, este o parcare în zona UMIROM care nu este în proprietarea noastră, iar la inventariere am constatat că nu ne aparține nouă șI le scoatem din inventar”, declarat Daniel Vișan, director executive DADPP.

“Domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexa la Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietatea publică (…) declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale se întocmește de comisii special constituite. În baza deciziei directorului DADPP (…) s-a procedat la inventarierea faptică a bunurilor aparținând domeniului public șI privat al municipiului Petroșani de către comisiile de inventariere. Ca urmare a inventarierii domeniului public șI privat al municipiului Petroșani, în baza procesului verbal (…), au fost identificate bunuri aparținând domeniului public al municipiului Petroșani, care nu mai corespund normelor în vigoare”, arată nota de fundamentare a proiectului de hotărâre prin care se propune trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Petroșani în domeniul privat șI casarea acestora.

SF-urile pentru realizarea ANL-ului, aceeași soartă

Aceeași soartă o va avea și studiul de fezabilitate întocmit în vederea realizării unui bloc ANL în zona Păcii din localitate. Anul trecut, consilierii locali au renunțat la construcția blocurilor ANL. Proiectul a fost depus de ani de zile, însã cei de la Ministerul Dezvoltãrii nu au mai alocat niciun leu pentru aceastã investitie care ar fi venit în sprijinul tinerilor. Ba mai mult, cetãtenii din zonã s-au opus vehement construirii blocurilor ANL pe spatiul verde. Astfel, se va casa studiul “geo construire bloc ANL” șI “SF construire blocuri ANL” cu mențiunea că “se aplică prevederile HCL 356/19.12.2016 care aprobă renunțarea la implementarea proiectelor de construire a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii (ANL), în zona strada Păcii”.

Cele două studii pentru realizarea blocurilor ANL au costat 39.377 de lei. Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat de la Petroșani mai propune spre casare și alte mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroșani.

 

Monika BACIU

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.