.Index Actualitate

Exproprieri pentru realizarea lucrărilor  de ”Amenajarea Hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbești ”

Exproprieri pentru realizarea lucrărilor  de ”Amenajarea Hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbești ”. Ministerul Energiei a lansat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de racordare la Sistemul Electroenergetic Naţional a Centralei Hidroelectrice Bumbești situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică și interes național ”Amenajarea Hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbești ”.

Obiectivul de investiţii ”Amenajarea Hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbești” județele Gorj și Hunedoara  face parte din categoria lucrărilor de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea şi producerea de energie electrică şi este amplasat în partea de sud a județului Hunedoara și nord a județului Gorj pe sectorul râului Jiu cuprins între localitățile Livezeni și Bumbești.

Unul din obiectivelele amenajării este și realizarea liniei electrice de 110 kV în lungime de 21 km și respectiv 10 km pentru conectarea la rețeaua electrică de transport a centralelor electrice asigurând evacuarea energiei electrice produsă în CHE Bumbești prin racordarea la SEN și va fi amplasat pe teritoriul administrativ al orașului Bumbești-Jiu, județul Gorj.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2003 au  fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti”, județele Gorj și Hunedoara.

Este vorba de 30 de proprietari din județul Gorj care urmează a fi expropriațI în coridorul de expropriere al obiectivului de racordare la Sistemul Energetic Național al Centralei Hidroelectrice Bumbești din cadrul amenajării hidroenergetice a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbești.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.