.Index Actualitate Administratie

Finanțare de 269 miliarde vechi din fonduri europene pentru lupeneni

Proiectul ,,BAHTALO . Împreună combatem sărăcia și discriminarea”, inițiat de Primăria municipiului Lupeni, un proiect în valoare de 26.858.967,39 lei se află pe lista proiectelor care primesc finanțare de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman. Programul are ca scop reducerea numărului de persoane marginalizate din comunități marginalizate, în care există populație aparținând minorității romă (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și ca valoare ocupă locul doi în lista celor 35 de proiecte care vor primi finanțare.

„Proiectul ,,BAHTALO . Împreună combatem sărăcia și discriminarea”, are ca obiect eradicarea sărăciei, în valoare de aproape 269 miliarde vechi, se adresează unui număr de 960 de persoane,din municipiul Lupeni  din care 381 de etnie romă identificate a fi cu un grad ridicat de sărăcie și se va desfășura pe perioada a 36 de luni, respectiv până în anul 2020. Aceste persoane, din care în proportie de 39% sunt de etnie romă vor beneficia de măsuri de protecție socială,educație, formare profesională,ocupare, locuire, sănătate, asistență juridică și antreprenorială care au ca scop reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în comunitate. Din acești bani va fi renovată fosta clădire Stomatologică pentru a se asigura servicii medicale, vor fi reabilitate un număr de 39 de locuințe, 220 de persoane vor primi locuri de muncă, 460 de persoane vor beneficia de programe de formare profesională și vor fi finanțate 10 afaceri nou înființate. Proiectul va fi implementat de Primăria Municipiului Lupeni în colaborare cu alți patru parteneri și prin astfel de programe avem în vedere reducerea gradului de sărăcie al cetățenilor municipiului Lupeni, educarea și reintegrarea socială în comunitate a acestora”, a declarat Lucian Resmeriță primarul municipiului Lupeni.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.