Michael Melczer, despre atribuțiile CA

Atribuţii şi responsabilităţi

Urmare apariţiei în mass-media a unor speculaţii referitoare la relaţia dintre Consiliul de administraţie şi conducerea executivă ale Societăţii Complexul Energetic Hunedoara, se impun anumite precizări:

  1. Consiliul de administraţie este cel care propune Adunării Generale a Acţionarilor strategia globală de dezvoltare / retehnologizare / modernizare/ restructurare economică – financiară a societăţii (conform Art. 14, lit. j) din Actul constitutiv al S CEH-SA );
  2. Consiliul de administraţie trebuie să aibă un plan de administrare a societăţii (conform Art. 14, lit. k) din Actul constitutiv al S CEH-SA ), în baza căruia conducerea executivă să poată elabora un plan de management care să permită coordonarea operaţiunilor societăţii;
  3. Direcţiile principale de acţiune şi dezvoltare ale societăţii se stabilesc de către Consiliul de Administraţie, conform Art. 20, lit. a) din Actul constitutiv al S CEH-SA.

Cu toate acestea, în relaţia cu Consiliul de Administraţie, conducerea executivă a S.CEH-SA a prezentat, într-o formă concretă şi cât se poate de explicită, strategia pentru funcţionarea societăţii, conturând viziunea de ansamblu atât pentru partea minieră cât şi pentru partea energetică.

Michael Cristian MELCZER

Director general al S.CEH-SA

Leave a Reply

Your email address will not be published.